سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

چگونه ورزش را دریابیم؟قسمت دوم
ساعت ۱٢:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٩   کلمات کلیدی:

چگونه ورزش را دریابیم؟قسمت دوم  // آیا گمان میکنید که با تزریق میلیونها دلار واردوهای آنچنانی وتعویض هرروزه عوامل به این مهم دست خواهیم یافت؟؟؟

.همانطور که در امر تجارت جهانی میبینیم،یا در مورد تولید وکلآ اقتصاد وسیاست وفرهنگ،ویقینآ ورزش نیز ازاین آسیب در امان نبوده ونیست.

استفاده با ذکر منبع بلامانع است.           ن-ابوالقاسمی.


دنباله مطلب را کلیک  کنید


چگونه ورزش را دریابیم؟قسمت دوم  // آیا گمان میکنید که با تزریق میلیونها دلار واردوهای آنچنانی وتعویض هرروزه عوامل به این مهم دست خواهیم یافت؟؟؟

.همانطور که در امر تجارت جهانی میبینیم،یا در مورد تولید وکلآ اقتصاد وسیاست وفرهنگ،ویقینآ ورزش نیز ازاین آسیب در امان نبوده ونیست.

چه کسی میتواندانکارکند که در گستره عظیم ورزش که در جهان شاید از نظر بزرگی واهمیت کم نظیراست ،اصل موضوع که همان ترویج واشاعه ورزش است در میان هزاران انحراف وحاشیه هائی که هیچ سنخیتی با ورزش ندارند گم وناپیدا شده است؟؟

بیائید در اینجا اشاره ئی داشته باشیم به موردی از موارد فراوانی که نه تنها در کشورما بلکه در بیشتر ممالک جهان بویژه کشورهای فقیر ویا درحال توسعه بیشتر نمایان است،واین مورد همان گلایه وگاهی هم بهانه نبودن اعتبار و بودجه است !وخوب مسولان ورزش ما نیز از این قائده مستثنا نیست،چرا که پول ودلار بسیار نیکو وخوش چهره است ،ویقینأهرچه بی حساب و کتابتر وفراوانتر باشد خیر بیشتری خواهد داشت!!

اما به خدا سوگند که نه پول ونه تعویض هر روزه مربیان هیچوقت کارگشا نخواهدبود ،وتمام فرزانگان ورزشی وپیشکسوتان هم اینرا تأئید میکنند.

اما بیائید بازهم گریزی به یک پرانتز وطرح دیگری بزنیم تا شاید کمی خود شما مخاطب بسیار محترم را به فکر وتأمل واداریم .


ودوست دارم که اینجای بحث را کمی از آخرتر به اول شروع کنم تا شاید نتیجه بهتری عائدمان شود . در اینجا قصددارم تا سری به یکی از محلات خاکی وکثیف یکی از شهرهای محروم خودمان بزنیم .شماهم میتوانید قدم رنجه کنید ودمی مجازی درکنار ماباشید ،آه خدای من آخر فقر ومحرومیت تااین اندازه؟؟!! این کودکان ونوجوانان وحتی جوانترها بایک گلوله تنیده شده از کهنه پارچه ها مثلأ برای بازی وعشق خود توپی ساخته اند.

اما خدای من از تمام دست و آرنج وزانوی این معصومان امروز خون و خاک سرازیر است،خوب دیگر رمقی در آنها نمانده وگرسنگی گلوی آنهارا میفشارد،اما تصورنمیکنم که این فوتبال دوستان عاشق ویا به دنبال ثروت و سرزمینهای موعود اروپاوی وجدیدأ شایبدهم آسیایی وکشورهای مالک چاهها ودلارهای نفتی بادآورده دست از تلاش خود برای خودنمائی ونشان دادن مهارتهای خودبردارند ونا امید شوندو خودرا به دلالهای بیرحمی که کارشان بی شباهت به برده دزدان سابق نیست ،نشان ندهند،،شاید دفعه دیگر!!!

یک نتیجه مهم:/کمی تفکر کنید این جوان گرسنه وپاپتی که از اوان عمر روی زمینی سنگلاخ وخاکی دویده وتمام وقت از خشونت،جنگندگی وعقده های خود هزینه نموده است،غیراز همین دنیای کوچک وحقیر اطراف محله اش چه را آموخته است؟کدام درس جوانمردی ومردانگیرا کسب نموده؟.

این جوان ،جوانی که تمام دوران کودکی وجوانی را در فقر وبا گرسنگی وحقارت سپری کرده چگونه وبا کدام چشم به جهان اطراف خویش خواهدنگریست؟ او غیراز دویدن وجنگیدن وفوتبال به چه چیز فکر کرده است؟

آری این تنها یک گوشه بسیار کوچک وخرد بود از روند کودکی که اکنون یک ستاره فوتبال ویا هر ورزش دیگریست که به دنبال هم شکل گرفته ونه تنها قهرمان بلکه شخصیت عقده ئی وروان پریش وی شکل گرفته.

بله روان پریش وتازه بدوران رسیده وخودخواه وخودشیفته ییکه اکنون ثروتمندی افسانه ئی ومشهورهم هست.

آیا دیگر از او واز روند توسعه وجوانمردی وقهرمانیهای غیرموقتی ما چه انتظاری میرود؟؟    ابوالقاسمی .

ورزش وجامعه بحثی که حتمأ ادامه خواهد داشت. انشاءالله.    باذکرمنبع بلااشکال است.