سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

تقابل وحشیانه باعلم واندیشه(ترور)
ساعت ٥:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/٢٤   کلمات کلیدی: ترور ،تروریست ،ابوالقاسمی سیماست

دشمنان حقیر  آزادگی وولایت همچنان بیرحمانه برای دستیابی به اهداف غیرانسانی خویش دست به هر جنایتی می آلایند،وآنهادر تروری پست وحقیرانه  یکی دیگر از فرزندان تبار عاشورا و ولایت را از ملت ایران گرفتند.وامروز ایرانیان سوگوار پیکر گرم این عزیز را به گور سرد زمین سپردند،اما زهی خیال باطل که این جرثومه های جنایت وفساد حتی آنی بتوانند وقفه ئی در روند توسعه دفاعی ،اقتصادی وعزم این ملت مسلمان ومستقل پدیدآورند . کلیک ادامه مطلب پائین صفحه....

ابوالقاسمیsimasat


تقابل وحشیانه سیاست، حتی باعلم و انسانیت !  دشمنان حقیر  آزادگی وولایت همچنان بیرحمانه برای دستیابی به اهداف غیرانسانی خویش دست به هر جنایتی می آلایند،وآنهادر تروری پست وحقیرانه  یکی دیگر از فرزندان تبار عاشورا و ولایت را از ملت ایران گرفتند.وامروز ایرانیان سوگوار پیکر گرم این عزیز را به گور سرد زمین سپردند،اما زهی خیال باطل که این جرثومه های جنایت وفساد حتی آنی بتوانند وقفه ئی در روند توسعه دفاعی ،اقتصادی وعزم این ملت مسلمان ومستقل پدیدآورند ..

                       واین نهایت ساده لوحی و کم بصیرتی دشمنان ماست که تصور کنند ایرانی که اکنون با قدمهائی هرچند کوچک در تولید علم ودانش جهان پای نهاده هرگز با ازدست دادن یکی از دانشمندان متعهد خود از پای می افتد،هرچند که در این ماتم سوگوار است.وباید دانست که انجام چنین جنایات وایجاد جو نا امنی وهمچنین تهدیدهای بی پایان غرب بر روند توسعه ملی ودفاعی وپیشرفتهای علمی این کشور دلباخته ولایت واهل بیت (ع) خواهدافزود

                      اما سخن دیگر که انجامش بر ما فرض است ،اینکه نخبگان واشخاص در خطر را در حصاری مجازی ورفیع از احتیاط و ایمن محافظت کرده واز آموزش این عزیزان ونزدیکانشان غفلت نکنیم.واما کسانیکه اندک بصیرت ودرک امورندارند بدانند که :                      
                      اسلام ستیزی برای غرب وابزار منحوسش صهیونیسم یک خرده سیاست موردی ویا عملکردی کوتاه وزودگذر نیست،بلکه به یقین که این نقضی سیستماتیک ونژادپرستانه وسیاستی ابرکلان است که بطور بسیار جدی و برنامه دار دنبال واجرا میشود،لذا هرگز نمیتوان تصور کرد که این ستیز ومداخلات با ناآگاهی صورت میپذیرد ویا شتابزده است!!

                     چگونه میتوان آمریکا وغرب را از دست یازیدن به  چنین سیاستی مبری دانست در حالیکه این حکومت زیاده خواه ومورد تنفر عالم در گوشه گوشه جهان دستش به خون صدها هزار بیگناه آلوده است ،ومیبینیم که هر ساله بودجه های معینی را بطور قانونمند وآشکار برای صرف در راه مبارزه ومقابله با اسلامیت در سطح جهان به ویژه کشور اسلامی ایران تصویب میکنند!

                    ودر رأس دیگر این مثلث جهانخوار رژیم غیر مشروع اسرائیل یعنی ابزار وجلاد صهیونیسم جهانی و غرب وفرزند نامشروع این کشورها که آشکارا و وقیحانه به حذف نخبگان فلسطین و ایران با ترور وقتل اعلام واعتراف نمود.ودلیل باور آنها قتل وترورهای بیشماریست که در این سالها در فلسطین ،لبنان ودیگر نقاط انجام داده وپذیرفته اند!!

                   اما رأس سوم این جنایات را کشورهائی اداره میکنند که شاید گناهشان نه تنها کمترنیست بلکه به ظن من با رفتار منافقانه خود  ودودوزه بازی بیشتر مقصرند! ونیروی محقر دیگر منافقین متواریند که به تنهائی هیچ وزنی نیستند بلکه تنها فله هایی هستند که زیر بیرق اسرائیل وغرب به خدمت وجنایت مشغولند،وباید در وقوع هر ناامنی وجنایتی آنهارا در نظر داشت!

                  ابوالقاسمی//24/10/88
masoud_sedasat@yahoo.com