سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

اصل را فدای سیاست بازی نکنید
ساعت ٩:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱٤   کلمات کلیدی: خرده سیاست

تأثیرعلوم ساده در زندگی ما و اصلاح الگوی مصرف.

                ( شاید اکثر قریب به اتفاق مردم آگاه نیستندکه دانستن ساده ترین علوم کاربردی چه تأثیر مهمی میتواند در تمام امورزندگی ایشان ایفاکند.البته تأکید کنم که منظور من ازعلوم ،داشتن بعضی اطلاعات بسیار ابتدائی وشاید دانشی همتراز همین دانسته هائیست که درمدارس ابتدائی ویا کمی بالاتر ،درسطوح راهنمائی ویا بقدر توان خود وهوش وزمینه های قبلی فراگرفته ایم.

                (ناگفته نماندکه چنانچه سیستم آموزش وپرورش درنظام وکشورما درحد قابل قبول واستانداردی  انجام میگرفت هرگز اینچنین شاهد مشکلات وچالشهای بزرگ نبودیم!!!)ابوالقاسمی


                (باورکنید که تنها منظورم از تألیف این مقاله شمردن بعضی محسنات وفوائد اطلاعات علمی بود،ونه هیچ چیز دیگر!!اما مگرمیشود ترک عادت کرد؟؟واندکی از مظلومیت خرده سیاستهای غریب نگفت؟وسخن از سیاست هم برابراست با نقد وانگشت اتهام بطرف دولت وغفلتهای نظام!!

                (شاید هیچ امری در جوامع انسانی در اهمیت ارجح تراز آموزش وپرورش روح وروان انسانها و آیندگان این جهان نباشد،وحتمآهم نیست ،چراکه امور مهمی مانند امنیت و صلح نیز در جوامع انسانی بسیار بهتر وآسانتر بدست میآیند،درصورتی که آن جامعه داناتر وآگاه ترباشد.(مزایاومحسنات علم ودانش درآینده)

               (سالهای طولانی از روش آموزش وتدریس کلاسیک باشکل وشمایل کنونی میگذرد،اما درکمال تأسف مشاهده میکنیم که بار علمی کاربردی محصلین ودانش آموختگان ما نه تنها به نسبت سالهای اولیه افزایش نیافته بلکه کیفیت آموزش وپرورش ما روند سقوط هم داشته است!!اگرچه ازنظر کمیت ووسعت علوم قابل مقایسه با گذشته نیست،که البته این ویژگی درتمام دنیا مشهوداست.

             (جوانیکه بعداز سالها مرارت وزحمت وصرف وقت همه میبینیم که حتی از مکالمه ساده ترین جملات زبان بیگانه یعنی درحد یک کودک هفت هشت ساله خارجی نیز عاجز ودرمانده است!واین درحالیست که فراگرفتن زبانی دوم وجهانی دراین عصر وزمان از لازم ترین احتیاجات ماست.
  این تنها یک مثال بود ،واین فاجعه  در تمام دروس ورشته های تحصیلی مشهوداست.

             (دانشجویی که از دارالفنون دیروز بیرون میامد بواقع که به زیور بسیاری از علوم آراسته بود.یا محصلی که در دبیرستانی دانش می آموخت به انواع علوم معرفتی و مادی دست می یافت!در حالیکه بوضوح میبینیم برخی تحصیلکرده های ما حتی زبان وانشای مادری خودرا نیز نیاموخته اند!!پس چگونه میتواند در کنار رشته تخصصی خود انسان شناسی وعلم معرفت ومعنویت را آموخته باشد؟ویا اینکه حداقل  به یک زبان دوم مسلط باشد!!  اما چرا اینگونه است ؟

وبعداز سالها کسب تجربه در دولت داری وسیاستهای کاربردی وعلمی در حوزه های آموزش وپرورش و در سطوح بالاتر ضعیفیم ودرکنار کمیت وگستردگی علوم به کیفیت لازم نمیرسیم؟

امامن به شما عرض خواهم کرد! یک:برای اینکه هنوز اهمیت آموزش را در تمام سطوح جامعه درک واقعی نکرده ایم،اگرچه گاهی از آن دم میزنیم.

دوم /چون اگرهم در جاهائی به امر آموزش توجه کرده ایم،به دوقلو وجفت تفکیک ناپذیر آن یا اهمیت نداده ویا اینکه به مضرات علم بی ادب وحاجی بی عمل واقف نبودیم.

وسوم /همان بلای جان جامعه جهانی وهیچ شمردن انسانهای مظلوم ونجیبی که با ایثار جان ومال وتمام هستی خودرا به کمک رهبران وکارگزاران وبه اصطلاح بزرگان ممالک خویش میشتابند. اما درعوض رئیسان ومسئولان چه میکنند؟ بازهم من به شما میگویم !بله آنها نیز آنقدر در سیاستهای مثلأ کلان خارجی وجهانی غرق میشوند که فراموش میکنند اصلأ برای چه وبدست کی در این مقام جلوس فرموده اند!واز یادمیبرند که ما برای چه دست به چنین سیاستها می آلائیم؟

آری واین همان هدف وانگیزه دیگردشمنان ماست که آنقدر ما را در مشکلات وچالشهای فریبکارانه خود غرق کند که رشد وتوسعه واعتلای کشورخودرا فراموش کنیم، واز یاد ببریم که مصائب اقتصادی وحتی رشد وارتقای مالی ،علمی، فرهنگی ،فقر وسلامت روانی این مردم هم اگرچه پابرهنه و نجیبند هرگزنباید فراموش شود، واز این نجابت وگذشت مردم نباید سوء استفاده شود!

وباورکنیم که هرکدام از این خرده سیاستها هزاران بار کلان تر واعمال آن سودآورتراز بعضی برنامه های کلان سیاسی واقتصادیست.وحداقل ما وشما میدانیم که قاطبه مردم ما در فقر وفاقه روزگار میگدرانند،وبخدا سوگند که از آن کاخکها وقصرهای سنگی وشیشه ئی که بازیگران ،بازی سازان و هنر فروشان شما وبرخی از شما درآنها روزگار میگذرانند،و روی سنگهای مرمرین وفرشهای قرمز آن با پول خود همین مردم عیش ونوش کرده وبا زیبارویانی که بمراتب ودهها بار سکسی تر وعیش فروش تراز آن ساق پاهای لخت فیلمفارسیهای قدیمند وبا چشمان دزد وخمار خود با نام مقدس عشق که هرگز لیاقت آنرا ندارندبه یکدیگر عشوه فروخته وبر این ملت مظلوم میخندند.وازشبکه های چندگانه رسانه تحویل مردم داده تا دل این ملت اباعبدالله را بیش بسوزانند!(آری هزینه وپول واینکه لوکیشن آنها در جزایر قناریست یا آبهای گرم هاوائی وکانادا و یا ساحل رود رن  وسن مهم نیست !!فقط بسازید!!!

                                                 ابوالقاسمی /sedasat2