سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

اعتیاد(نشانه های مصرف موادمخدر)
ساعت ٤:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٩/۱٥   کلمات کلیدی: اعتیاد ،نشانه های مصرف موادمخدر

اعتیادونشانه های مصرف موادمخدرقبل وبعدازعادت شدید": اولین شناخت اعتیادومصرف مواد مخدر قبل از عادت واعتیادشدیدوابتلابه این بیماری صعب العلاج تنها در خانواده باید انجام گیردواین بهترین وموثرترین زمان برای پیشگیری از اعتیاد ونابودی عضوخانواده است چرا که مصرف مخدر مشخصه ها وعلائم ویژه یی دارد که توسط والدین براحتی میتواند شناسائی شود،به ویژه مادران که با احساس مسئولیت وعشق مادرانه خود درصورت آموزش وآگاهی قادرندهرنوع تغییر حالت یا تغییر رفتار را که بر اثر مصرف مواد در فرد رخ میدهد شناسائی کنند.

    پس میبینیم که باز هم آموزش خانواده در رءس همه امور قراردارد! وچنانچه درجوامع بشری خانواده به سلاح آگاهی ودانایی مجهزباشدصددرصد در کوتاه مدت و درازمدت نتیجه بسیار ملموس ومثبت در امر پیشگیری از تمام آسیبهای اجتماعی از جمله اعتیاد خواهیم گرفت.

پس برای شناخت برخی مشخصه های پس از مصرف مواد مخدر یا روان گردان دنباله مطلب را کلیک فرمائید.        ن:ابوالقاسمی .
      اعتیاد ونشانه های مصرف مواد مخدر وغیره: همانطورکه درصفحه اول اشاره شد ،حتی اولین مورد مصرف مخدر رادیگر افراد خانواده درصورت داشتن آگاهی وحساسیت خاص میتوانند تشخیص دهند!و والدین عزیز باید بدانند که اگر فی الواقع نگران آینده فرزندان خود هستند،این آینده روشن وسالم دست یافتنی است وآسان ،اما در صورتیکه حداقل وظایف خود را در پرورش و کنترل محسوس ونا محسوس فرزندان انجام دهید.

     همانگونه که با دیدن اولین نشانه های یک سرماخوردگی به بیماری وی پی میبرید،ودر صدد  معالجه او برمی آیید.بایدبدانید که با گذاشتن وقت به بیماریهای روحی وروانی فرزندان هم باید توجه کرد،وعلت یا علتهای مشکلات فرزندان خودرا بیابید وبرطرف کنید.شاید که فرزند جوان و نوجوان شما در این برهه از عمر خود وبا معصومیتش تحمل ضربه ها ومشکلات این جهان پرمصیبت را نداشته باشد.

    اما اینجا مقصد ما بازگو کردن مسئله اهمیت دادن به فرزندان ویا حتی همسران وتمام اعضای خانواده زن ومرد ودقت سنجیده در نوع حالات ورفتار هر یک از آنهاست ، وبسیار مهم است که این توجه ودقت برای آنها ایجاد مزاحمت وتشویش ودر آخر لجاجت نداشته باشد، زیرا که بعید نیست که توجه ناشیانه وکنترل بیجا ومحسوس نتیجه ئی عکس خواسته شما داشته باشد.پس بدنیست که گاهی اوقات از یک متخصص ویا یک دلسوز خودی کمک و مشاوره بگیرید.اما فعلأ برخی نشانه های مهم را بشناسید،وجدی بگیرید.واین را نیز بدانید که مصرف مخدر این علامتها را دارد،اما این علائم هریک  بتنها ئی دلیل حتمی بر مصرف مواد نیست،پس در نتیجه گیری و اتهام زدن بسیار محتاط باشید.وخدای نکرده کسیرا از سر لجبازی و غرورهای غیر معمول که از خصیصه های دوران جوانیست وادار به عمل نکرده نکنید.البته مسئله رفتار خانواده واعتیاد مطلبی جداست که درآینده ارائه خواهد شد.


       مواد مخدر درشکل طبیعی یا صنعتی مسکنی بسیار قوی هستندکه در بعضی بیماریها به عنوان ضددردهای موثر ویا مشکلات روحی وروانی حاد یا مزمن کاربرد وسیع دارند.اما مصرف این مواد یا بهتراست بگویم سوء مصرف این مواد حالات واحساسی در مصرف کننده ایجاد میکند،که هیچوقت آنرا ازیاد نمیبرد!وبه همین سبب است که من عقیده دارم کسیکه یک مرتبه در جائی مخدر مصرف کندوازمصرف آن حالش بهم نخورد واز حالات سرخوشی کاذب آن لذت ببرد ،دیگر برای تمام عمریا چندین سال جدآدرمعرض خطر اعتیاداست. مگرآنکه فراموش کند یا اینکه توسط خانواده خود شدیدآ محافظت شود.واین موضوع است که عرض میکنم ،آگاه شدن خانواده از مصرف مخدر توسط فرزندان یا همسران ویا خواهر وبرادران قبل از اعتیاد بسیار پیشگیرنده ومهم است و خانواده بیشترین سهم را در پیشگیری از اعتیاد در جامعه دارد!!

      اما در این مقطع علائم مصرف مخدر یا روان گردان را بشناسید .

      فعلآ با حشیش یا بنگ یاچرس یا گراس که یکی هستند واز درخت کنف یا شاهدانه بدست میآیدکار ندارم ،اگرچه اعتیاد از همین مواد وقبل ازآن سیگار شروع میشود،اما باید بدانید که نوع نشئگی آن با فرآورده های خشخاش تفاوت دارد ،ومثلأ هنگام ترک حشیش آن سختیهای ترک تریاک یا هروئین سراغ معتاد نمی آید.ومن اینجا میخواهم یک حقیقت ونظرم را عرض کنم!!واینرا به همه میگویم:یک انسان باحیا ونجیب وخصوصأ جوان با انجام یک گناه یا کشیدن اولین سیگاریا حشیش ویا حتی تریاک وهروئین حیا وشرمش میریزد وترسی که تا قبل از مصرف مواد داشت زائل میشود ،چون هنوزسالم است ومیبیندکه،اتفاق خاصی روی نداد،اما دریغاکه غافل است ونمیداند که همین مصرف اولیه مواد درست مانند یک نرم افزار در مغز وروح وی قرار گرفته ،وآماده به عمل است وبه محض فراهم آمدن آن شرایط ومصرف بعد ی در تمام جسم وروان او نصب خواهدشد!! وهمین است که برآگاه شدن از اولین مصرف تأکید دارم وچندین بار تکرار کردم(آموزش خانواده وجامعه).


     1- فردی که مخدر مصرف کرده معمولأ صدایش کم یا زیاد دورگه میشود،مانند کسیکه سرماخورده است.(توجه داشته باشید که هریک از این علائم ممکن است به علتهایی غیراز موادمخدر هم روی دهد،پس شتاب نکنید،وحکم صادرنکنید).
    2- مصرف موادمخدر حتا در اعتیادشدید فرد را مهربان میکندوهمان آدمی که بد خلق وکم حوصله بود،اکنون بسیار باحوصله وبامحبت میشود ،با شما درد دل میکند،با هر بهانه ئی صدها جانم عزیزم نثارتان مینماید ،البته این نشانه ها قبل از اعتیاد شدید بسیار گسترده ترند!!

    3- شخصی که مخدرمصرف کرده ساعتهای اولیه بعداز مصرف دیگر آن آدم تنبل قبلآز مصرف نیست،ومیبینید که به سرو وضع خود بیشتر میرسد،مدت زیادی جلوی آینه می ایستد وسر را شانه میزند،همان آدمی که تا یک ساعت پیش صورت خودش رو نگاه نمیکرد،الآن با وسواس ودقت خود را تمیز وآرایش میکند، ریخت و پاش اطراف رو جمع میکندحتا در کار خانه به شما کمک میکنه ،واینها همان مهربانی اعصاب خورد کنه.

    4- کسیکه مخدر مصرف کرده در ساعات اولیه بعداز مصرف در هر کاری افراط میکند ،ورفتارش معمولی نیست.مثلأ خیلی پرحرف میشود،وبا صدائی کمی گرفته اما تنبل ممکن است با حرف زدن خودش حوصله دیگران رو سر بیاره،(نسبت به شناخت قبلی شما از او ومیزان حرف زدن ورفتار او )
   5- شاید اگر زیاد اهل مطالعه وکتاب هم نبوده حالا کتاب خون شده ودر ضمن کتاب یا مجله را جلوی صورت میگیره تا شما کمتر چشمان قرمز شده ونشئه اونو کمتر ببینید ،اگرچه اگه از او سوال کنید که چرا چرت میزنی میگوید که ،دیشب اصلأ نخوابیدم و کسلم!!

   6- مصرف مواد مخدر در سرتاسر بدن ایجاد خارش خواهد کرد ،بخصوص نقاطی از بدن که نازکتر وحساس ترند! مانند پره های بینی ، پوست سر و گوشها ،تخت سینه وبغلها ، وبیش از همه قسمت پائین بدن و اندام آن وبینی،پس فرد مورد نظر شما نمیتواند مقاومت کند ویقینأ خود را میخاراند! و تازه از این خارش وخاراندن لذت هم ببرد ! واگر مصرف اول او باشد بعید نیست که خودش هم متوجه رفتار خود نیست.و نمیدا ند که پای در چه ورطه هولناک وسیاه وخانه براندازی گذاشته،و چه بسا اگر میدانست مسلمأ خودرا در آن شرایط و تکرار این دست زدن به آتش پنهان را هرگز تکرار نمیکرد .و این همان نقطه ایست که در صورت هشیاری وتوجه خانواده ودوستان خوب استپ میشود و شاید هرگز تکرار نشود.

   7- اگر کسی قبلأ سیگاری بوده است ،چنانچه مخدر مصرف کرده باشد سیگار زیاد میکشد واز کشیدن سیگار بسیارلذت میبرد ،واگر از اطرافیان خود حساب نبرد وخجالت نکشد دوست دارد سیگار بعدی را با آتش همین سیگار دستش روشن کند .بله درست فکر میکنید ،کسانیکه به مواد مخدر روی می آورند قبلأ اولین قدمشان کشیدن سیگار واعتیاد به سیگار بوده است .. (اما هیچوقت اطمینان نداشته باشید که اگر کسی سیگار نمیکشد هرگز معتاد نخواهد شد،چون استثنا وجود دارد وهستند معتادان به مواد مخدری که نه تنها سیگاری نیستند بلکه از دود سیگار هم متنفرند!!و عکس این هم هست  سیگاریهای حرفه ئی که هرگز در محلی که بساط مواد مخدر برپاست پانمیگذارند )

   8- اگر یک روز یا روزهایی ملاحظه کردید که فرزند یا همسر تان خوابی غیر عادی دارد ومثلأ تا دیروقت خوابیده و حالا هم نمیتواند از جایش برخیزد و دوست دارد هنوز بخوابد حتمأ احتمال دهید که ممکن است مخدر مصرف کرده باشد ویا اینکه از داروی خواب آور وآرامبخشی استفاده کرده است /مانند همین قرصهای روانگردان و شادی بخش وبدانید که مصرف بیدلیل این داروها بمراتب خطرناکتراز مواد مخدر سنتی است. یک مثال قدیمی وواقع .  سابق گفته میشد :اول سیگار وبعد در کنارآن حشیش میکشد وچون اینها دیگر جواب نمیداد وحال نمیکرد !می نشست پای بساط تریاک !اگه پولدار باشه تریاک رو وافوری ! میکشه ،ای اگه مایه دارم نبود سیخ سنگی میکشه یا قلیونی (قل قلی ) ،یه وقتی میشه که تریاکم حال نمیده وراضیش نمیکنه !! ترس و شرمش هم که ریخته ،هروئین هم که فراوون تره ،تازه از تریاکم بهترو راحت ترپیدامیشه!!میشینه هروئین دود میکنه (دوا) .دیگه کشیدن دودی هم جواب نمیده ، همونو میجوشونه تزریق میکنه ، بله این یک حقیقت محض وتلخه ،زمانی میرسد که یا به دلیل کم پولی ویا ارضا نشدن با مواد خشخاشی وسنتی یه مشت قرص میریزه تو گلو ،بله مثل هلو .پس قرص آخر خط این سیاهراه زندگیست.وچرا اینرا گفتم ،برای اینکه :
بدانید شما هم که معتاد نیستید وانسانی سالمید،با هر بیخوابی ساده ئی ویا افسردگی موقت وزودگذری به قرص ودارو پناه نبرید،گذشته از آسیبهای فراوانی که این نوع داروها به جسم ما تحمیل میکنند ،یقین بدانید که در دراز مدت سلامتی روح وروان شما را بکلی منهدم میکند وبمراتب شمارا بیمارتر و افسرده تراز قبل خواهد کرد ،پس خودرا دریابید.


    9- کسالت ومنگی بعداز خواب ،همه کسالتهای پس از خواب حتمأ دلیل مصرف مخدر در روز گذشته نیست اما چنانچه شما این حالت را به همراه علائم احتمالی دیگر مشاهده کردید حساسیت شما بیجا نخواهدبود .
    اما نشانه هایی وجود دارند که هم در مصرف قبل از اعتیاد وهم نشانه اعتیاد و بیماریست که باید توجه کنید..
    مصرف مواد رنگ و رخسار را بطرف زردی وپژمردگی خواهد برد،کاملأ مشخص است که دیگر طراوت و زندگی سابق در این چشمان بی فروغ نیست.
   
    کسیکه معتاد شده باشد باید ومجبور است که مواد لازم را تهیه ومصرف کند.واینکه شما بخواهید بدون درمانهای لازم وی را منع کنید ،مثلأ از بیرون رفتن  منعش کنید یا هر دم ودقیقه وارد اتاقش شوید یا اینکه هیچ پولی در اختیارش نگذاریدورفتارهای مشابه دیگر ،البته ممکن است این گونه رفتار در گذشته و قبل از اعتیاد موثر باشد (که من به همان هم معتقد نیستم) ،اما اگر یقین شود که بیمار و معتاد شده دیگر نه تنها بی اثراست .بلکه بعکس این نوع عمل سبب آسیبها و انحرافات بسیار خطرناک دیگر خواهد شد.(که درمطلب راههای برگشت سلامتی وترک اعتیاد خواهم گفت) پس میگفتم که معتاد باید داروی خود رایعنی مخدر را مصرف کند،تااینکه بتواند مانند شما راه برود ،کارکند ،حرف بزند،یک سلامتی ظاهری باکمک موادمخدر داشته باشد،پس با این حساب مجبور است برای تهیه مواد ازشما پول بخواهدچون شما ازهمه به او نزدیکترید،واگر شما به وی کمکی نکردید ممکن است از خانه سرقت کند یا بیرون از خانه به خلاف خطرناک دیگری دست بزند،درهر صورت او یک بیمار دردمند خودکرده یاجامعه کرده است که حالا درد میکشد ،وداروی مورد نیاز او که از این خماری ودرد ناگهان به نهایت خوشی وازنظر خودش سلامتی میبرد با پول بدست میآید.

           وبرای مصرف مواد باید ساعتهایی از شما جداشود یعنی بیرون از خانه اگر جائی داشته باشد ،ویا در اتاق دربسته خودش ویا در مخروبه ئی ،پس این هم یک علامت بزرگ است که: اگر فرزند شما پولش بدون اینکه خریدی کرده باشد تمام شده،ویا پول زیادی ازشما طلب میکندحتمأ به او شک کنید وبدانیدکه حفره ئی سیاه وکثیف پول او را میبلعد .ولاغیر .

          واگر مشاهده کردید که او بدون شک حتمأ جندساعت را در طول روز وهر روز جدا از شما وپنهان بسر میبرداین هم یک علامت است .


          یکی از نشانه های دیگر که بسیارهم مهم است همراهی نکردن ونیامدن او با شماست!!!بله اگر دیدید که او از مهمانی رفتن شما خوشحال وراضی میشود وخودش هم هرگز باشما همراه نمیشودبازهم باید به او شک کنید.وحتاممکن است شمارا برای رفتن به مهمانی یابازار ویا حتا سفر تشویق کند .واین هم یک علامت شک برانگیز است .

          اما اگر میبینید که فرد مورد نظر پس از اینکه چند ساعت طولانی را در کنار شما بوده واز شما جدا نشده است ،اما حالا خمیازه زیادی میکشد وکم حوصله شده وحواسش پرت است واین موضوع همیشه تکرار میشود،بازهم احتمال بیماری اعتیادمیرود.


        از نظر من این مطلب طولانی شد .به زودی مطالب مفیدتر در رابطه با مسئله شوم اعتیاد به نظر شما خواهم رساند.

حقوق این وبلاگ ومطالب برای نویسنده محفوظ است .                         15/9/88                                                     ابوالقاسمی مسعود