سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

منبتکاری(اتصال دوبل)
ساعت ۱۱:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۸/٢٤   کلمات کلیدی: منبتکاری ،اتصال دوبل ،منبت چوب

منبت کاری درهشتمین قسمت آن شاید چیززیادی  برای یک شخص باهوش وفنی گفتنی نباشد. اما من خودم خیلی بیش از اینها شنیدم ودیدم وتمرین کردم .

کار یعنی علاقه استعداد هوش وووتلاش.

واما درمنبت گاهی طرح ما از چوبی که داریم بزرگتراست.وحل این مشکل با عریض ترکردن چوب برطرف میشود .
پس با اتصال چوبی با همان ضخامت ورنگ و فرم به چوب اول آنرا عریض تر میکنیم.

اتصال دوبلهمین است .واین اتصال به میخ چوبهای گرد وآج دار نیازدارد که با قطر شش تا
دوازده و.....آماده موجوداست.ابتدا با درل ومته ئی باقطر دوسوم ضخامت چوبها وهم شماره
دوبل چوب را سوراخ میکنیم.
چوب باضخامت دو ونیم سانتیمتر باید عمق سوراخ مته دو ونیم سانت باشد .
واندازه میخ چوب یا دوبل راحدود نیم سانتی متر از دو سوراخ روبرو روی چوبها کمترمیبریم.

سوراخها و دوبلها را چسب زده و چوبرا درز کرده وبا گیره دستی آنها را تحت فشار قرار میدهیم .تا کاملأ خشک شود.
وحتمآ قبل از هرکاری لبه های چوبها را بادقت وگونیائی طوری طراز کنید که بین آنها هیچ درزی نباشد ودرست روی هم قرار بگیرند.

قلمزنی راقبلآ هم اشاره ئی کردم.قلم زنی روی چوب هم انجام میدهند اما اصولآ با مته های
      ظریف تر و دست سازانجام میشود .وکار قلمزنی هم بسیار ظریف تراست ودر هر جائی
میشود هنگام بیکاری آنرا انجام داد.

معرق منبت :کارهای هنری روی چوب را خیلی اوقات میتوان توآم ودرکنارهم انجام داد.
   یعنی اینکه میشود در یک کار هنری از چند هنر باهم استفاده نمود.
  مانند اینکه روی یک کار معرق منبتکاری را نیز انجام داد.
 چنانکه منبت معرق خاتم نیز داریم.

 در مطالب آینده حتمآ راجع به انواع چوب وخواص وویژگیهای چوب که دانستن برخی آنها
 برای کسیکه با چوب سروکار دارد لازم و ضروریست..

                                                                   ابوالقاسمی سیماست

 منبتکاری چوب در هفت مطلب به قلم خودم متوالیأخدمت تمام هنردوستان فارسی زبان بخصوص هموطنان عزیزم ارائه حواهدشد.امیدکه مفیدومقبول افتد. مسعودابوالقاسمی.