سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

جنجال حقوق ها و فیش های نجومی
ساعت ۱٢:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٤/٢۳   کلمات کلیدی: فیش های نجومی ،حقوق های کلان ،برداشت های غیرمتعارف ،چرا فیش های نجومی افشاگری شد

 افشای فیش های نجومی و حقوق های نا متعارف 

 برداشت های کلان از اموال نقدی خزانه دولت ، در قالب فیش های حقوقی ! ثروت کمی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت! اگرچه این پول کلان در مقابل بعضی سرقت ها و بردن ها ناچیز است.

    در سرتاسر کشور چند صد هزار پست مدیریتی وجود دارد! که شاید شصت درصد این پست های کاذب ؛ غیر لازم و سفارشی هستند!! مانند هزاران شرکت اقماری که تنها برای برداشت تسهیلات و ایجاد هزینه ! و نیز به منظور ایجاد شغل! برای صدها هزار نورچشمی و آقازاده ایجاد شده اند!!!

    آیا "افشای فیش های نجومی" ، سر پوشی بود برای فراموش شدن "رانت های عظیم و فساد های گسترده" ! که هر کدام شان به اندازه تمام حقوق های نجومی میباشد!!! 


 افشای فیش های نجومی و برداشت های نامتعارف مدیران دولتی و نیمه دولتی ! بدون علت انجام نگرفت!
 وگرنه کدام انسان ساده یی باور میکند که اینگونه دذدی ها و برداشت های غیر قانونی ! به تازگی انجام شده است! و مدیران و خودی های قبل از این که چهل سال با بهانه های مختلف جنگ و دفاع و امنیتی و کسانی که نه سی سال قبل و نه حالا پول های کلان و نامحدود در اختیار دارند! و هر گونه که تشخیص دهند بذل و بخشش میکنند! یا پاداش میدهند! یا حق الزحمه اضافه کاری ها را میدهند...و صدها ردیف دیگر که همه میدانند! حال خود این آقا ها و بستگانشان که دیگر مال خودشان است و ناقابل است!

           در چهار دهه گذشته ، شاید برای خیلی ها قابل باور نباشد که این اشخاص که ریاکارانه به مراکز و صفوف خودی های انقلابی نفوذ کردند، و یا هم خودی بودند و هم دلبسته ثروت های دنیا و یا اینکه جماعتی بعدها بعلت فراوانی پول و املاک و مستغلات تحت اختیارشان و بی حساب بودن این اموال ملی و خزانه ملی...اسیر طمع و نیازهای دنیایی گشتند...
   بابک زنجانی و منصور آ... و ..تنها یک شاخه کوچک از این درخت تنومند چهل ساله بودند که دیر آمدند و قصد داشتند زود هم بروند!! و آنقدر شاخه ضعیف و بی پناه خودرا از اموال دلالی کردن برای اربابان اصلی! سنگین کردند که خم شد و شکست!! شاید!! 

        چنانچه گفتم، اگر این بیست یا سی هزار مدیر عالی رتبه را که حقوق های سی ملیونی پنجاه ملیونی و بعضی دیگر، فیش های حقوقی بالای صد ملیونی برای خود ترتیب میدادند را هم در نظر نگیریم، و تنها تعداد همان مدیرانی هم که حقوق های تا پانزده یا بیست برابر حقوق یک کارگر را دریافت میکنند! در نظر بگیریم، یقینآ من و شما هیچگاه آمار این زیاده خواران را بدست نخواهیم آورد.

       اما آنچه واضح است این است که این افشاگری بی علت نبود، و یقینا عمدی صورت گرفت...ولی یک مسئله روشن و ثابت شده است که:

      مادامی که پرونده های اقتصادی و صورت وضعیت های مالی و پولی کشور از کوچه پست کوچه ها و دالان های مذهب و اعتماد عبور کنند...وضع همین است و چهل سال دیگر هم باز همین حرف و گلایه ادامه خواهد داشت....گرچه ما نیستیم..