سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

حمله به کلوپ همجنس گرا ها در اورلاندو آمریکا
ساعت ٤:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۳/٢٤   کلمات کلیدی: کشتار در آمریکا ،دگرباشان جنسی ،تروریست ،حمل اسلحه در آمریکا

آیا  حمله به گی ها در آمریکا یک حمله تروریستی بود!

  شخصی بنام عمر...ظهر امروز به وقت ایران، به یک کلوپ شبانه همجنس بازها (دگرباشان جنسی) !! قریب صد نفر را کشته و زخمی میکند، و خود هم کشته میشود. بیش از 50 نفر کشته!
 آیا این حمله تروریستی است یا مخالفت یک شخص یا یک گروه دیگر ،با گروهی بیمار روحی و بعضآ فیزیکی!که آزاد هستند، بیماری خطرناک و واگیر دار خودرا به همه جامعه گسترش دهند؟

 هیچ انسانی از کشته شدن انسانهای دیگر خوشحال نمیشود، حتی اگر بیماری اخلاقی و یا ژنتیک داشته باشد... در ادامه مطلب   حمله به همجنس بازان یا دگرباشان جنسی در اورلاندو آمریکا و کلوپ شبانه ، در اول کار بیست 50 کشته و چهل 40 زخمی برجا گذاشت و تیرانداز هم کشته شد.
   "کریستینا گرمی" خواننده جوان هم در همین شهر به قتل رسیده بود! 

 اما آیا این را فقط با گفتن اینکه : یک حمله تروریستی صورت گرفت، میتوان پایان یافته تلقی نمود؟ و آیا ایالت های آمریکا و غرب تا کی میتوانند با تولید سلاح و یا متهم کردن دیگران، خودرا در این وضعیت کنونی حفظ کنند؟ 

 آزادیهای کاذب امروز آمریکا، بخصوص آزادی های جنسیتی و سکس! و تبلیع بی خدایی و رواج آن، و بی بندو باری های خانوادگی! که میبینیم و هر روز نیز بر دامنه آن افزوده میشود! در غرب و بخصوص آمریکا ! درست مانند سیلی ویرانگر است که روان و جاری است!

    این سیل و شکوه جاری آب آن شاید امروز جمعی جاهل و بیمار را خوشحال کند، اما بدون تردید این سیل با گسترش خود! در آینده یی نه چندان دور! هرگز مهار شدنی نیست! و همه جامعه غرب و آمریکا را به رنج خود مبتلا خواهد کرد!

   امروز بیگانگان اشغالگر! و دیگر بیگانگان مهاجر! با خواسته های بیجا و نوکیسگی خود! و گم کردن منیت خود جهان را به سوی نابودی و بیچارگی پیش میبرند.

   وال استریت فقط اسلحه می فروشد! و با محدودیت و ممنوعیت حمل اسلحه به سختی مبارزه میکند. اما دیر نیست که این اسلحه خود آنها را تهدید کند.

   امروزه گروه هایی جانی مانند "داعش" و ... و نیز تیر اندازان آمریکایی نام تروریست را هم به گند کشیدند! و کیست نداند که همه این خشونت ها و جنگ های مختلف ساخته و پرداخته همین اسلحه ساز ها و سهامداران وال استریت ها و کسانی که نمونه آنها در کنگره آمریکا و سنا فراوان هستند.

 و تردید نیست که نظام هایی مانند ایران و عربستان و...به این جانیان کمک میکنند...خواسته یا ناخواسته!!!!!