سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

لباس و نوع پوشش نماد شخصیت فرد است
ساعت ۱٠:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۳/۳   کلمات کلیدی: لباس و پوشاک ،حجاب زنان و مردان ،تندرو های مذهبی

لباس و تیپ مردم اولین معرف ملیت و فرهنگ جامعه ایرانی یا عربی اوست!!

پوشاک و سبک لباس افراد اولین تلقی و نگاه دیگران را نسبت به او تعیین میکند. 

سمت دیگرش نهایت همان جهل و افراطی است که زنان را نه در هیبت زنانه خویش، بلکه همچون تکه گوشتی پیچیده در گونی و کیسه سیاهی می پسندد! که هم ماه و ماهی از دیدن او محروم و درمانده باشند

و این ثابت میکند که سلایق شخصی افراد بر اصل مذهب و دین ارجح میشود! و نتیجه ان چیزی نیست مگر دلزدگی مردم و بخصوص نسلهای جوانی که هرگز...  درادامه مطلب...

masoudwarna@gmail.com

 


لباس و تیپ مردم اولین معرف ملیت و فرهنگ جامعه

پوشاک و سبک لباس افراد اولین تلقی و نگاه دیگران را نسبت به او تعیین میکند.

بطور کلی سه نوع پوشش و لباس را میتوان در تمام ملتهای جهان تعریف کرد ، و برشمرد. گرچه این سه در دامنه طیف گسترده یی از افراط تا تفریط قرار دارند که خواهم گفت.

ابزار مدرن اطلاعات در جهان امروز در هر لحظه زنان و مردان را در اقصی نقاط عالم به یکدیگر نمایش میدهند!
دیگر نیاز نیست که دوربین های عکس و فیلم را در خیابان و شهرها چرخاند، تا نوع فرهنگ و ملیت افراد را محک زد! ویا اینکه تنها هنرمندان سینما و تی وی نماد یک جامعه باشند.

مردم جهان و بخصوص هنرمندان سرشناس از کشورها و فرهنگهای مختلف ،از جمله هنرمندان هم وطن ما یعنی ایران، در مراسم مختلف بین المللی و جشنواره های جهانی همه ساله حضور دارندف و شکر خدا حضوری خوب و پر رنگ هم دارند! گرچه مشکلات و دلهره های مخصوص خودرا نیز دارند که دیگران ندارند، و بعکس ما تمام تلاش و تمرکز خودرا بر روی کار و هنر خود هزینه میکنند.

اما منظور از گوشزد کردن این چند جمله پرداختن به هنر و نقد آثار هنرمندانمان نبود و نیست! بلکه مقصود از طرح ان گوشه یی از حق آزادی انسان و رفتار زنان و مردان ما در چارچوب نظام ارزشی خانواده ایرانی و عرضه شخصیت خود است بدون اینکه پارا از حرمت ها و فرهنگ های اصیل و نیز مذهبی خود فراتر نهد.

اما امروز میبینیم که افرادی و گروه هایی سلایق شخصی و افراطی گری های غلط و غیر منطقی خودرا نه تنها به مردم تحت حکومت بلکه به اصل دین نیز تحمیل میکنند! و بوضوح میتوان دریافت که دچار وسواس هایی بیمار گونه اند ! که برخاسته از جهلی ناخودآگاه است . و همین وسواس زننده! زندگی را بر اکثریت قاطع بسیاری از ملتهای مسلمان تلخ و خفقان آور کرده است.

سه نوع رفتاری را که در دنیای امروز و در بخش پوشش و جلوه گری مردم و بخصوص زنان مشاهده میکنیم و البته که آزادی در نوع پوشش و خود آرایی حق انسان و غریزه ذاتی و طبیعی اشرف مخلوقات خدا میباشدنوع نامیمون و غیر انسانی آن همین جلوه گری و نمایش بدن های عریان است که از نیمه دوم قرن بیست رواج یافت و چیزی از روسپی گری کم ندارد !

           میشود طیف وسیعی را در این میان دید، طیفی که از بیچارگان  تن فروشی شروع میشود که تمام جسم مادی خود را در مقابل پشیزی از سر درماندگی و فقر به هر رهگذر تشنه یی میفروشد!
و یا کسیکه نه از فرط گرسنگی شکم خود و خانواده، بلکه بدنبال هوس های دروغین عاشقانه یی که بپای هوس و شهوت دیگری چه بسیار ارزان میفروشد!
و این یکسوی همان طیف است ، که سمت دیگرش نهایت همان جهل و افراطی است که زنان را نه در هیبت زنانه خویش، بلکه همچون تکه گوشتی پیچیده در گونی و کیسه سیاهی می پسندد! که هم ماه و ماهی از دیدن او محروم و درمانده باشند!

اما در این میانه هستند زنان و مردانی که با عقل و درایت انسانی خود طبع انسانی خود را برگزیدند! و از میان آب و آتش راهی میانه و منطقی را که با طبیعت هر نژاد و سرزمینی سازگارتر است انتخاب کرده و میکنند. و چنانچه بر اثر جبر یا ملاحظاتی وادار به برهم زدن طبع خود شوند، یقینآ موقتی و گذرا خواهد بود! و گذر زمان و تاریخ در ادوار مختلف تا بحال بر این قصه مهر تأیید زده است.
 آنها که با رسوخ فرهنگ بیگانگان به سمت آنان متمایل شدند! و آنقدر از خود بیگانه شدند که نه تنها رنگ ، بلکه اصل پوشاک را نیز از تن دور کردند! و یا بعکس ، کسانیکه از سویی دیگر به بیگانگانی دیگر نزدیک شدند، و رنگ بنی عباس یا بنی امیه و یزیدیان و داعش های امروزی را مانند کیسه بر سر و رو کشیدند!  

    جالب اینجاست که انبیاء و اوصیائ ما مسلمانان را از پوشیدن رنگ سیاه و تیره تا حد امکان نهی کرده اند، و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل...و این ثابت میکند که:

سلایق شخصی افراد بر اصل مذهب و دین ارجح میشود! و نتیجه ان چیزی نیست مگر دلزدگی مردم و بخصوص نسلهای جوانی که هرگز تن به این قوانین غیر اسلامی و تدافعی سالوسان نخواهند داد.

کلام آخر اینکه: کشورها و حکومت های به ظاهر اسلامی که هیچ جنبه یی از اسلام را نه ارائه داده و نه نشانی از اخلاق و حکومت داری اسلامی را در هیچ بعد اقتصادی یا فرهنگی یا ...ندارند! تنها و تنها زنان را با نوع حجاب اجباری ! تابلو و مشخصه حاکمیت خود ساخته اند...در حالیکه در بطن این نظامها فساد های گسترده و ظالمانه مالی و انحصاری ساختن منابع و ثروت های ملی کشور به نفع خود و بستگانشان در جریان است!!
 نظام حکومت خانوادگی عربستان سعودی نیز یکی از مشخص ترین نمونه این ظلم به نسلهای بشر است.