سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

انقلاب اقتصادی یا اقتصادمقاومتی
ساعت ٢:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱/۱٤   کلمات کلیدی: فساد در ایران ،اقتصاد مقاومتی ،انقلاب اقتصادی ،فساد در کشور ومسئولان

 اقتصاد مقاومتی یک شعار و شعاری غیر ممکن است.

 انقلاب اقتصادی هم یک شعار است و هم اینکه مزاحی بزرگ است.
 نه اقتصاد مقاومتی و نه انقلاب اقتصادی هیچ کدام از دل فساد بیرون نمی آیند.

 انقلاب اقتصادی یعنی برچیدن فساد و هلاکت یا برکناری مفسد! پس چگونه امکان پذیر است که مفسدین خودشان فساد را برچینند؟؟

 مفسدین در کسوت آقازاده یا آقا! مفسد با شمایل مقدس نما! مفسد در ظاهر کهنه سربازان جنگ و انقلاب! مفسد در مقام طلبکار سرمایه دار و کاربلد!!

 انقلاب اقتصادی تنها از دل شعور و درک و بزرگ ندیدن خود و انعطاف فکری و فرهنگی داشتن و آنهم توسط پابرهنگان  دلسوز شاید قابل دستیابی باشد...