سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

آخرین نشست مذاکرات هسته یی امشب...شاید
ساعت ۱٠:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٤/٢۳   کلمات کلیدی: امضای متن مشترک ،اصل توافق هسته یی ایران ،هتل کوبوورگ وین

امضای متن مشترک توافق هسته یی ایران امشب در هتل کوبورگ وین!! شاید؟

امشب میلیونها نفر و رسانه بخصوص ایرانیان در تب و تاب و انتظار رفع تحریم ها! و چشم به اتاق های هتل کوبورگ وین دارند.

 اما آمریکا در این ساعت های شاید پایانی !  با استفاده از جو روانی داخل ایران و امیدواری مردم! که خودشان ایجاد کردند! با استفاده از تمام امکانات رسانه یی و ابزار جهانی خود، سعی دارد تا بیشترین امتیاز را از هیئت ایرانی بگیرند!
اما این فضای روانی را نیز خودشان با سخنان چند پهلو در جهان و بخصوص ایران بوجود آوردند...اما یقینآ ملت ایران عزت را انتخاب میکنند...

  و البته که روسیه و چین نیز بیشترین نقش و همکاری را در این بازی مکارانه با غرب و آمریکا داشتند و دارند!!  که در آینده به آن خواهم پرداخت....
  بهرحال امیدوایم که تا عید سعید فطر این جنگ دیپلماتیک بیست ودوماهه به سرانجام برسد.