سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

سران انقلاب سبز وآشوبهای 88هشتادوهشت؛ چه کردندو میکنند
ساعت ٥:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۸/۱٢   کلمات کلیدی: سران فتنه 88موسوی کروبی ،نسرین ستوده وکیل دادگستری ،خودسانسوری ،دشمن انقلاب اسلامی

نسرین ستوده تنها قربانی آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیستند!

آقایان سبز در ماجرای انتخابات 1388هشتادوهشت؛ با توهمات خود دهان دیگران را نیز بستند!! و خودسانسوری را قوت بخشیدند!

  خانم نسرین ستوده وکیل دادگستری ایران، و معترض بحق برخی بی عدالتی های کشور... بدانید که بیگانگان دیگر شمارا رها نمیکنند... 


در آشوب های سال هشتادوهشت و ادعای دو تن از نامزدهای ریاست جمهوری، یعنی مهندس میرحسین موسوی و شیخ مهدی کروبی، مبنی بر انجام تقلب در رفراندوم و آرای مردم! خسارت های زیادی به کشور وارد شد!! و این جدای از تهدیدهایی بود که به نظام کشور صورت گرفت! 

  دو نکته از مهمترین زیان هایی که به ملت و کشور ما وارد شد، بیشتر به چشم من می آید:
    یک خسارت بسیار بزرگ قربانی کردن بسیاری از روشنفکران این کشور بود، که در جریان این فتنه نابجا و حاسدانه! اسیر کم بصیرتی خویش گشتند! و دیدیم که حتی برخی از ایشان به حبس هم دچار شدند.
 "نسرین ستوده وکیل دادگستری ایران" یکی از همین قربانیان بود که میشناسیم.
و بسیاری دیگر از روشنفکران! و بجز تعداد معدودی از اینها که خواسته یا ناخواسته اسیر سیاستها و حیله بیگانگان و دشمنان کشور شدند، بیشتر این رجال سیاسی و یا فرهنگی، و حتی هواداران ایشان، سرمایه های معنوی این کشور بزرگ بودند و هستند.

 که با طناب پوسیده یک یا دو نفر دنیاطلب ثروتمند! در چاه کم بصیرتی خود افتادند، و اینگونه زیر دره بین نظم اجتماعی کشور قرار گرفتند! گرچه این یک فاجعه و یا پایان خط فعالیت اجتماعی برای هیچکدام نیست! اما اگر:
 در کنار مردم خود بایستند، و خودرا اسیر حیله های سازمان دهی شده بیگانگان نکنند! و بدنبال حقوق و مظالم واقعی مردم باشند! حقوق و مشکلاتی که مردم فرودست جامعه ما هر لحظه با آن دست و پنجه نرم میکنند.

 روشنفکران ما باید باور کنند که مسایل جنسیتی و سکس مشکل ایران امروز ما نیست.
و باور کنند که امروز مشکل مردم فقیر ما این نیست که چرا زن نمیتواند رییس جمهور شود! یا قاضی شود، یا نمیتواند در کنار دیگران در دریا شنا کند...یا یا...

  کسانیکه پیشانی خودرا هنوز رنگ سبز میزنند و با پیام های رسانه های بیگانه خودرا سرگرم میکنند! آیا یک لحظه فکر میکنند که بفرض اگر "میرحسین موسوی" رییس جمهور ما شده بود؛ چه اتفاق مهمی یا چه تغییر بزرگی برای کشور می افتاد! و فکر میکنید اکنون در کجای جهان قرار داشتید...
 البته اکنون امیدوارم که آقای حسن روحانی بتواند آن آرزوهای شما وهمه مارا برآورد.

اما یک خسارت بزرگ و مهمتر هم سران فتنه هشتادوهشت به ما وارد کردند! و آن خسارت مهم هم اینکه دهان من و امثال ما را بستند! و این همان عیب بزرگی است که آنرا خودسانسوری مینامیم!
آری این یک واقعیت است که باید برای گفتن هر حرفی و برای هر احقاق حقی که توسط بعضی ها از این مردم سلب میشود! باید با افراطیون جاهل بجنگیم...خودم را فقط برای شوخی و مثال گفتم، اما کم نیستند روشنفکران و فرزانگان متین و قانون مندی که مظالم و قانون شکنی ها را میبینند، اما از ترس برچسب خوردن فتنه گر یا تشویش گر خود را سانسور میکنند و دم بر نمی آورند. 
واین خسارت جبران ناپذیر ی برای کشور و هم انقلاب اسلامی و مردم ما در بر دارد. 

  البته این ادعای نابجا و غیرقانونی! مهنس موسوی که نتیجه وهم و خیال ایشان بود! محسناتی هم داشت، که تنها یکی از آنها واضح شدن بی بصیرتی کسانی بود که خودرا شایسته صندلی ریاست قوه مهم مجریه میدانستند! 
 و اینکه آقای موسوی و هم آقای کروبی کمترین متانت سیاسی و رجلیت این قشر را در شخصیت خود نداشتند. ..تابعد...