سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

روز قدس روز فریاد بر علیه ظالم و اشغالگراست
ساعت ٢:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٢   کلمات کلیدی: روز قدس ،آخرین جمعه ،ماه رمضان

قدس روز فریاد ملتها بر علیه خدایان خون و آتش است.

راهپیمایی روز قدس   تنها محکوم کردن اشغالگران فلسطین و بیت المقدس است.
روز قدس تایید هیچ حکومت و یا نظام سیاسی  یا شخص ویژه یی نیست...

ستارگان به خون نشسته غزه هرگز خاموش نمیشوند...