سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

افزایش یارانه نقدی در مرحله دوم طرح هدفمندی
ساعت ۳:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/٧   کلمات کلیدی: هدفمندکردن یارانه ها ،یارانه نقدی ،بخش سلامت وتولید ،افزایش یارانه نقدی

افزایش یارانه بخش های تولید و صنعت و سلامت!!!
مرحله دوم هدفمنی بخش قابل توجهی از یارانه بگیران حذف میشوند.
اما این تولیدکنند گان یارانه بگیر چه کسانی هستند؟؟ 


یارانه نقدی در مرحله دوم افزایش نمی یابد.

     مرحله دوم طرح هدفمندی هیچ افزایشی برای یارانه های نقدی اقشار فقیر و ناتوان ندارد!
در مرحله دوم هدفمندی! بخش قابل توجهی از یارانه بگیران حدف میشوند.
و ظاهرآ این درآمد قابل توجه، به بخشهای سلامت! و تولید کننده تعلق میگیرد! بخش تولید و سرمایه دارانی  که مردم میگویند؛ براستی اینها کیانند؟ و چه کسانی نامشان در لیست این تولید کننده ها میدرخشد؟ و چه کسان دیگری نامشان در کنار اشخاصی مانند نعمت زاده یا هاشمی ها، و بسیاری از نمایندگان مجلس! و برخی وزیران دولت اصلاحات قرار دارند؟
سهام داران اصلی و مدیران این کارخانجات تولیدی که بدنبال نان سفره چندمیلیون فقیر این کشورند؛چه کسانی هستند؟
در کشوری که سرمایه داران خصوصی، دستشان در خزانه ملت باشد!! و در نظامی که خود تولید کننده و تاجر و سرمایه دار، برای اقتصاد کشور قانون بنویسد و در مجلسی خودی رآی بگیرد!! براستی جای عدالت کجاست؟؟

          اما در بخش سلامت، و با پرداخت این یارانه به بخش سلامت و بیمه ها، چه تضمینی وجود دارد که ارتقایی در بخش سلامت این مردم نیازمند صورت پذیرد؟
 چه کسی هست که نداند مشکل سلامتی و درمان مردم این کشور کمبود پول نیست، و هیچ پولی نمیتواند چشم طماع و دزد این نظام پوسیده قجری! و شرکت های دارویی و پزشکانش را سیر کند؟؟
چه کسی که اندکی بصیرت داشته باشد! هست که نداند در سازمان های بیمه یی این کشور؛ دولتی یا خصوصی چه میگذرد؟؟ و نداند که تمام داشت و نداشت این مردم مظلوم بپای سیاست زدگی، و بیگانگان غیر ایرانی هزینه و خرج شده و میشود...
اما بدون شک در چنین شرایطی سرمایه داران و ثروتمندان و بسیاری از باصطلاح تولیدکنندگان!!هزاران برابر سهم خود را میبرند، و نظام سلامت هم در مقابل چند حبه "قرص گچی" اموال مردم را بنام زیرمیزی و هزینه بالا! غارت میکند؟؟