سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

ایران شناسنامه مرگ صادر نمیکند!
ساعت ٢:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٢٠   کلمات کلیدی: امام جمعه تهران

هیچکس حق ندارد از طرف این مردم مسلمان و ایران چند ده هزارساله شناسنامه صادر کند!

   ایران بزرگ برای هیچ کس شناسنامه مرگ صادر نمیکند!! حتی اگر مخالف ما باشد...

   محکوم کردن اندیشه های متفاوت به مرگ عین استبداد و ظلم به ملت است!!