سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

سیاست نوین ایران با جامعه جهانی ونرمش قهرمانانه حرکتی روبه جلو..
ساعت ٢:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٥   کلمات کلیدی: رابطه جدید ایران ،با آمریکا جامعه جهانی ،حل مسئله هسته یی ایران ،نرمشهای قهرمانانه و

سیاست ها و مواضع تازه ایران و البته آمریکا و غرب، در موضوع انرژی هسته یی ایران؛ حرکتی کاملآ رو به جلو و شفاف است.
 نرمش های قهرمانانه ! که رهبر معظم از آن نام بردند، واژه یی مبتکرانه با یک دنیا سیاست است، که قبل از این هم آنرا بکار برده بودند!!
   اما باید بیاد آورید که چنین حرکت سیاسی را ما یک بار دیگر در زمان رهبر کبیر انقلاب و با فرمان و موافقت امام خمینی!! انجام داده بودیم؛ و آن...

     در ادامه مطلب... 


سیاستها و مواضع تازه ایران و البته متقابلآ غرب، در بحث انرژی هسته یی ایران، حرکتی کاملآ رو به جلو و شفاف است.
؛؛نرمش های قهرمانانه؛؛ که رهبر معظم از آن نام بردند واژه یی خلاقانه است، که آنرا بازهم تکرار کردند.
   اما باید بخاطر آوریم که همین حرکت و نرمش سیاسی را ما یک بار دیگر در زمان رهبر کبیر و راحل انقلاب با فرمان ایشان انجام داده و پذیرفتیم...و آن در زمان جنگ تحمیلی...

            نظام جمهوری اسلامی ایران با خواست و انتخاب مردم کشور، و موافقت و نظارت رهبر معظم بار دیگر در صفحه شطرنج سیاسی جهانی خود! حرکتی انعطافی انجام داد! که نرمش قهرمانانه ؛ و البته لازم برای توسعه صلح آمیز کشور؛ بهترین نام برای آن باشد!

   این نرمش قهرمانانه اولین نرمش سیاسی از نوع خود نیست و نخواهد بود! چراکه اگر بیاد آورید، در جنگ تحمیلی و ظالمانه عراق با کمک و توصیه همین کشورهای غرب و شیوخ مزدور ایشان! هشت سال چگونه این کشور صلح طلب یعنی ایران را مورد تهاجم قرار دادند! که این روزها در سالگرد همان دفاع ملی و میهنی قرار داریم.
و جهان مشاهده کرد که دشمنان مهاجم ؛چگونه پاسخ خود را از این ملت قهرمان و دشمن شکن دریافت کردند.

              اکنون جای آن نیست که جزئیات و چگونگی پایان آن جنگ را که با کمک همه کشورهای متخاصم ایران انجام گرفت بشکافیم.
اما همه بیاد داریم که امام خمینی از قطعنامه پانصدو نود و هشت
(598).  شورای امنیت، به مثابه نوشیدن جام زهر یاد کردند!!
   و آن حرکت سیاسی هم در زمان خود یک نرمش قهرمانانه و شجاعانه بود؛ که رهبری انجام دادند؛ و ملت ایران بدون هیچ اعتراض البته با اشک چشم!! به فرمان رهبری گردن نهادند.

                البته واضح است که از نظر محتوایی و منافع ملی و اقتضای حکم عقل این صلح و رفاه با آن جنگ و خون قابل مقایسه نیستند!! اما بهرحال این یک حرکت سیاسی کاملآ بجا و مدبّرانه است که دولت اصلاحات مجری و پیش برنده آن است. و یقینآ در این زمان ملت مظلوم ما نیاز به آرامش و یک زندگی انسانی دارند. که در آن تا مرز خفقان مرگ و جنگ و گرانی و فساد سرمایه داران نباشد!!!!!!!!!!!!

          شاید برخی گمان کنند که میشد این ملاقات و سیاست را چند سال قبل انجام داد!!!!

   اما باید بدانید که اگر اکنون ما اینچنین مقتدرانه آنهم در سطح سران ، توانستیم در یک مذاکره ؛؛برد،برد؛؛ قرار بگیریم؛ و هرگز تسلیم هیچ گزافه یی نشویم، نتیجه همان مقاومت مردمی سالهای قبل و بخصوص پیشرفتهای علمی.... پنج سال گذشته بوده است     ابوالقاسمی..

masoudwarna@gmail.com