سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

اداره جهان نه با کشتار و تجاوز و نه با سوگ و وعظ
ساعت ۱:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۱۱   کلمات کلیدی: مدیریت جهان ،سوگواری عزا ،اعتمادبه نفس ملت ،اشغال و کشتار

جهان را با تجاوز و کشتار نمیتوان اداره کرد اما یقینآ با سوگواری و موعظه دایمی هم نمیتوان!!!

بگویم بدنام میشوم؛ نگویم شرمنده وجدان و انسان میشوم . . .شرح مطلب در همین صفحه بزودی...
عذر میخواهم از عقیم ماندن مقاله...چون میگویند؛  هرسخن جایی وهرنکته مکانی یا زمانی دارد... البته گمان نکنید که آنکسانی که مورد سخن من بودند، فرزانه شدند و دنیای ما خوب شد!!!! نه نه نه...
   بعدها خواهم گفت دوستان محترم...