سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

ادوارداسنودن افشاگر جاسوسی سایبری آمریکا
ساعت ۳:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٢۸   کلمات کلیدی: پناهندگی ادوارداسنودن ،جاسوسی آمریکا از هم پیمانان خود ،مهمان ناخوانده روسیه ،آمریکا در فضای مجازی

افشای جاسوسی های آمریکا به شوخی بیشترشبیه است!!

افشای ماه بدر در شب چهارده! همین افشاگری ویکی لیکز و ادوارداسنودن است!!