سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

آیا انرژی هسته یی تنها ابهت ماست؟
ساعت ۱٢:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۳/٢٠   کلمات کلیدی: انتخابات ودانش هسته یی ،انرژی هسته یی یکی از افتخارات ماست

ایا دانش هسته یی مارا قدرتمند کرده؟؟

انتخابات و چالش بزرگ کاندیداها!!
ملت ایران صدهاهزار شهید تقدیم اسلام و ایران کردند، و شهدای هسته یی بزرگوار نیز در صف همین شهدا هستند! نه بیشتر....


دانش و انرژی هسته یی هم برای غرب و هم برای ما یک مسئله سیاسی بکر است!!

کلیک کنید.