سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

سرمایه داران خودروسازملت را به گرانی تهدیدکردند!!
ساعت ٢:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٢٠   کلمات کلیدی: خودباوری ،کاهش قیمت ماشین ،پراید قیمت ،رکودبازار خودرو ماشین

خودروسازان از وحشت رکود!! و ماندن صدهاهزار ماشین در انبارهای علنی و دهها برابر آن در خورده انبارهای مخفی خود در سطح کشور!!مردم را به گران تر شدن ماشین تهدید کردند!!

     کاهش قیمت خودرو نشانه پیروزی ملت بر سلاطین سرمایه دار وخودروساز است. و پیروزی از آن یک ملت متحد است.
 

               پس از این خورده سیاستهای مزورانه نترسید؛ هنوزهم نخرید!!
   توضیح مطالب بزودی...