سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

پایش برنامه یی از گروه اقتصاد شبکه یک1 سیمای ایران
ساعت ۱:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢   کلمات کلیدی: پایش گروه اقتصاد ،پایش شبکه1 ،یارانه ها

پایش بدنبال بهبود حمایت از کار و سرمایه ایرانی است...اما:
   خودمیدانید که چنانچه جوی سیاسی بر برنامه یا مناظره یی حاکم شود!!! دیگر منطق جایی ندارد.

    تنها سنگی که مخالفان اقدام بزرگ و مردانه طرح هدفمندی یارانه ها پیش پای دولتمردان نهادند؛ و این دست اندازهای نه چندان بزرگ را باعث شدند!! میدانید چه بود؟؟:
       عدالت در پرداخت یارانه نقدی به تمام دهک های فقیر و غنی!!   آری همین هفت یا هشت هزار میلیارد؛ اهداف کارشناسی شده دولت را مشکل دار کرد، البته مشکلات تورمی که در مقابل نتایج این طرح بزرگ هیچ است.

 اما خوب ،، این مشکل برای کوبیدن دولت سنگ کارشکن و سرشکنی بسیار نیکوست...

 دنباله در آینده>>>  ابوالقاسمی