سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

مراسم حج امسال حال وهوایی متفاوت دارد.
ساعت ٤:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٥   کلمات کلیدی: توهین به پیامبر ،حج امسال

به پای عشق و سخن پیامبر خاتم بایستیم!
مراسم حج محمدی ؛ص؛ امسال یقینآ شکل متفاوتی خواهد داشت؛ و این را از خشم و اعتراض مسلمانان جهان، میتوان حس کرد. از آبان سال هزاروسیصدوشصت وشش تا حال..بیست وپنج سال گذشت... 


 

مراسم حج امسال حال و هوای دیگری خواهد داشت!
به پای عشق و سخن پیامبر خاتم بایستیم! و این یعنی نهایت عشق و توحید؛ و انسانیت !

                    مراسم حج محمدی ؛ص؛ امسال یقینآ شکل متفاوتی خواهد داشت؛ و این را از خشم و اعتراض مسلمانان جهان، میتوان حس کرد.
آبان سال شصت و شش، بیست و پنج سال قبل.    حوادث حج آن سال را کمتر کسی فراموش کرده است!  جنایت نوکران غرب و صهیونیکا ی جهانی و شهادت صدها آزادیخواه که جرم شان فقط تظاهراتی آرام و شعار برائت از مشرکین بود!!

                  اما در آن برهه از زمان آنها لشکری کوچک و تنها بودند، در میان بهت و جهل حجاج دیگر کشورها، که آن زمان این برائت را نه درک میکردند و نه باور داشتند! اما اتاق فکر غرب و صهیونیسم و مزدوران وابسته آنها میدانستند که این نهال نورس چه خطر بزرگی برای آینده منافع نامشروع آنهاست!
اما اکنون بیداری یا بهار عربی و اسلامی، شرایط را برای جهان خواران تغییر داده است. و جسارت و توهین احمقانه کفار به محور عشق مسلمین جهان، محمد مصطفی، و خاتم پیامبران الهی؛ آتشی بود که بر این دلهای عاشق زد. نتیجه این گستاخی بیشرمانه، از سوی آمریکا و صهیونیست؛ دقیقآ برعکس اهداف آنها بود!
  چرا که مهمترین هدف آنها تفرقه در میان ادیان الهی؛ و تحقیر پیامبر خاتم و شیعیان ایشان بود! اما آنچه را که کفار بدست آوردند، اتحاد بیشتر تمام فرقه های اسلامی و حتی همه ادیان آسمانی بود! 

                 و این همان وعده و قول خداوند است به رسول گرامی اسلام: که پیامبر و یا محمد: نگران مباش ؛ زیرا که ما دین خودرا و عزت تورا حفظ کرده؛ و هر روز بر عزت آن می افزائیم. و خداوند دشمنان ما را از احمق ترین شبه انسانها قرار داده است.
حج امسال نقطه عطف و فرازی خواهد بود بر تمام مراسم حج سالیان گذشته.
ابوالقاسمی.....4/7/91..