سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

کنفرانس سران کشورهای غیرمتعهد(تهران)
ساعت ٥:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/٤   کلمات کلیدی: کنفرانس غیرمتعهدها ،جنبش کشورهای غیرمتعهد ،غیرمتعهدهادرتهران