سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

همبستگی جهانی در روز قدس
ساعت ۱۱:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۳   کلمات کلیدی: روزقدس

     روز قدس و راهپیمایی و حضور   رمضان سال 1390

        روز قدس روز فریاد مظلومان جهان .

       ..روز قدس روز سنت است؛ روز قدس روز برائت از مشرکین واستکبار است؛ ..و روز انالمسلمین و انالعالمین ستمدیدگان همه عالم و مظلومان بیت المقدس و فلسطین است.

                   قدس روز تجاوز و اشغال نیست، بلکه روز نجات و حق طلبی انسان است.

                   روز قدس؛ روز جدایی و نسیان نیست! و قدس روز همدلی و همبستگی امت مسلمان در اقصی نقاط عالم است.

                   روز قدس ، روز من و تو نیست! روز او هو هم نیست! زیرا که قدس روز تمام انسانیت است بر علیه نمام و نماد حیوانیت و ددمنشی!!.

                  و روزقدس روز یک حزب و یک جناح نیز نیست؛ بلکه روز تمام حریت و آزادگی بر علیه ظلم و استکبار صهیونیسم جهانی و دیگر مظالم عالم است.
            پس همه ما و شما، منیت ها را فراموش کنیم و در این میتینگ جهانی شرکت کنیم.......


     روز قدس و راهپیمایی و حضور   رمضان سال 1390

        روز قدس روز فریاد مظلومان جهان .

       ..روز قدس روز سنت است؛ روز قدس روز برائت از مشرکین واستکبار است؛ ..و روز انالمسلمین و انالعالمین ستمدیدگان همه عالم و مظلومان بیت المقدس و فلسطین است.

                   قدس روز تجاوز و اشغال نیست، بلکه روز نجات و حق طلبی انسان است.

                   روز قدس؛ روز جدایی و نسیان نیست! و قدس روز همدلی و همبستگی امت مسلمان در اقصی نقاط عالم است.

                   روز قدس ، روز من و تو نیست! روز او هو هم نیست! زیرا که قدس روز تمام انسانیت است بر علیه نمام و نماد حیوانیت و ددمنشی!!.

                  و روزقدس روز یک حزب و یک جناح نیز نیست؛ بلکه روز تمام حریت و آزادگی بر علیه ظلم و استکبار صهیونیسم جهانی و دیگر مظالم عالم است.
            پس همه ما و شما، منیت ها را فراموش کنیم و در این میتینگ جهانی شرکت کنیم.......
  ابوالقاسمی....  masoudwarna@gmail.com