سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

هزاره سوم وبحث جداسازی دختران وپسران دانشگاه!!
ساعت ٢:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱٩   کلمات کلیدی: دانشجو دانشگاه

جداسازی دختران وپسران در دانشگاه، اعتقادی که خیلی از بزرگان و رجل سیاسی در سر دارند!!
  
 نه تنها دانشجو، بلکه سایر امکانات واحتمالات مماس وتماس گرفتن زنان ومردان باید به صفر برسد!!!

در ادامه. ..


  

. در یک جامعه روان که تضاد جنسیت مطرح نیست!! تنها راه نجات نسلهای ما فرا گرفتن مهارت های اجتماعی است و بس!

         نسلهای جوان جامعه امروز، که در اکثر قسمتهای زندگی، دوران تحصیل یا محیط کار، در کنار هم هستند، چیزی که قدیم هرگز نبود!! کجا باید این ؛مهارت در کنار هم بودن؛ را یاد بگیرند؟؟ 

 جداسازی و تفکیک زنان و مردان در محیطهای کار، ونیز در دانشگاههای کشور هنوز هم بطور جدی در دستور کار برخی مسئولان قرار دارد!  اما جای بحث است، که آیا این نظری صحیح است یانه؟ و آیا راه میانه یی هم وجود دارد تا بتوان تعادلی در ایجاد رابطه های اجتماعی، که مشخصأ در اینجا منظور زنان و مردان میباشد، بوجود آورد؟

          برای رسیدن به این جواب یقینأ باید نگاه جامعی به جهان و جامعه انسانی در این دوران انداخت، و لذا تغییرات این انسان با انسان هزاره قبل ویا صده های پیش از این داشته باشیم. چرا که اگر غیر از این باشد یقینأ به بیراهه خواهیم رفت، و تبعات این کژفهمی بمراتب از ثمرات آن بیش خواهد بود!

           حال در دورانی زندگی میکنیم که بسیاری از تفاوتهای زن و مرد رنگ باخته اند! و حتی از برخی تفاوتها در بحث حق و حقوق زنان و مردان هم نمیتوان صحبت کرد! چراکه اکثر جوامع متمدن! برای این دو نوع مخلوق خدا حقوق مساوی وبرابر قائل هستند! و اگر هم از نگاه سلیقه ویا اعتقادی بخواهیم این مسئله را به نقد بکشانیم! ویا حداقل در برابر زیاده رویهای آن موضع بگیریم، روند گذر زمان نشان میدهد که با چنین روشهایی راه به جایی نخواهیم برد! و این چالش و مجادله نیز بعکس فرهنگ سازی و حفظ جامعه ، تبعات و صدمات فراوانی خواهد داشت.

         ..سرعت روند تغییرات در باب ارزشها و ضد ارزشهای جامعه، زمان و فرصتها را از ما خواهد گرفت!      ....اکنون در زمانی زندگی میکنیم که راه عبور و ورود رقیب یا دشمنان، آن دربهای سنتی قدیم نیست! ابزار و وسایل ارتباط ملتها قابل قیاس با گذشته نیست، .. دیگر فرهنگ و سنتها را نباید در کتابهای متعدد و قطور با روشهای سنتی کتابت کرد و بدست دیگران دور و نزدیک رسانید! و حتی دین و مذهب را نیز نیاز نیست که با لشکرکشی و تصرف به سرزمینهای دیگر تفهیم کرد!

          ... لذا میبینیم که دشمنان ما به یمن ابزار و ادوات مدرن ارتباطی در اندرونی ترین اتاق خانه من و شما حضور دارند، و پیام شان را به فرزند من و شما! میرسانند! و متأسفانه در همان لحظه یی که ما برای فرزندان روضه میخوانیم! و پند و نصیحت میکنیم! وی از پنجره ای جادویی بنام مانیتور یا تلویزیون هزاران پیام بد و خوب دریافت میکند! و حتی در تاریکی ویا در کنار شما یک گوشی ده سانتی متری در کف یک دستش، یک لحظه اجازه قطع ارتباط با سرورهای دوست یا دشمن را به او نمیدهند!

           ..حال تفاوت نمیکند، که این خانه حریم یک روحانی محترم باشد، یا اندرونی بیخبری چون من!! واین همان دهکده کوچک و محدود است که پیام هر کسی در درون آن منعکس و قابل دریافت است! 
 اما فناوری اطلاع رسانی و بستر صفر و یکهای دیجیتال در کنار برخی تبعات ،مزیت و محاسن ارزشمندی نیز دارد! آنهم مساوات و عدالت در استفاده از این دانش است! چرا که دسترسی به این ابزار برای دوست و دشمن مقدور است.

       .. اینجاست که ارزش جذابیت، و اصل محتوا مشخص میشود! .... لذا واضح است، که در جهان امروز وجامعه انسانی ؛؛محتوا؛؛ حرف اول را میزند، و راه نجات ما و نجات فرهنگ های اختصاصی هر ملتی، و البته حفظ ارزشهای اخلاقی و مشترک انسانها توان بالا در تولید و ارائه محتواست ، ارائه محتوایی ارزشمند، در قالبهای جذاب مدرن وزیبا... ونه چیز دیگر!..

           و یقینآ سد نمودن  دیگران و تلف نمودن انرژی و سرمایه های کشور در این وادی برهوت، و مرتجعانه هرگز ما را به مقصود نخواهد رساند. بعکس این رفتار سلولهای مخالفت و مقاومت را از روی زمین به زیرزمینها منتقل خواهد کرد و آنگاه درمان آسیبهای اجتماعی بمراتب سخت تر خواهد بود..

           صدها و هزاران سال بعضیها بعضی دیگر را تحریم کردند! یا به گونه ای سلیقه یی و داغ تراز آش!! چیزهایی را نهی کردند! البته فرای قانون وشرع! وحتی در بعضی زمینه ها فراتراز فرهنگ و سنت عمل نمودند!  و تا جایی پیش رفته ومیروند که بر سنت پیامبر بزرگ وصالح خداوند نیز می افزایند!!
    و یا آیات کتاب خدا را نیز تنها از بعد قهر و جبری، والبته بنابر سلایق و برداشت متعصّبانه و شخصی خویش تفسیر کردند!

          و اینها همه از صدمات بی بصیرتی اسلامی و شرعی است که حادث میشود. وشاید اگر این محترمین در زمان رسول الله؛ص؛ میزیستند، به رسول اکرم سفارش مینمودند که امر کنند، عبور زنان و دختران محجبه از مقابل مردان وپسران ممنوع کنند!! چون برای هردوی آنها بهتر است!.... 

          در اینجا اما این سوال مطرح است که، براستی این دختران جوان وپسران جوان مهارتهای اجتماعی و زندگی خود را کجا باید بیاموزند؟ چگونه باید امنیت خودرا تأمین کنند؟..  هرگز نمیتوان زن دست و پا بسته پنجاه سال گذشته را با زن این دوره که دم از مساوات حقوق خود با مردان میزند قیاس کرد، البته جامعه جهانی امروز وحتی خود شما با بیشتر این حق و حقوق موافق و قائلید.
  ...زنانی که اکنون نیمی از کار و درآمد خانواده را در کنار مرد و شوهر خود تقبل کرده و دوشادوش مردان جامعه در تمام امور تحصیلی، و دانشگاهی، و سپس حضور در بازار کار و مشاغل، وحتی تصدی امور مهم مملکتی مانند وزارت و مهندسی جامعه گام برداشته و،،تلاش میکنند! ....

           دختران و زنانی که طبق آمار و اسناد در برخی سطوح و زمینه ها از مردان نیز پیش افتاده اند! مانند حضور و اشغال بیش از شصت درصد از صندلیها در دانشگاههای کشور! (که البته این مطلب جای بحث دارد،وشاید چالشی در آینده ) .... و زنانی که بلافاصله پس از طی نمودن دوران تحصیل و دانشگاه، بازهم با حضوری پررنگتر، در محیط اداره یا کارگاه با مردان در تعاملی بمراتب بیش از دانشگاه و کلاسهای علم آموزی حضور دارند!!

         .. پس چه دلیلی دارد که اینگونه به شخصیت او حمله کنیم، و تمام فهم و ادراک وی را مورد شک و سوال قرار دهیم، از آن گذشته چه سودی میتواند داشته باشد؟

           اما چاره چیست؟؟ و چگونه میتوان از ارزشهای انسانی و کرامت زنان و مردان بویژه جوانان مواظبت و حراست کرد؟..و چگونه میتوان از الگو شدن زنان تحقیر شده در جوامع غرب پیشگیری کرد؟ وبا چه روشهایی میشود به جوانان مسلمان  ویا فرزندان خود تفهیم کرد که آنچه را در جوامع غربی میبینند، چیزی بجز سقوط و حقارت زن نیست؟ سقوط و حقارتی که تنها یک فراز از این بی ارزشی،قانونی شدن ازدواج مردان و پسران با یکدیگر است!!! که اکنون بحث ما نیست....

           اما همه انسانها ،از جمله من و شما به این یک مورد معتقد هستیم، که بهترین و مقاوم ترین سنگر برای حفظ و صیانت از ارزشهای انسانی، سنگر ایمان و دین است، واین یعنی موثرترین آموزش و یادگیری مهارت های اجتماعی در معبر و بستر زندگی و آینده جوانان این سرزمین. و یقینآ جوان و یا خانواده یی که به سلاح ایمان و مذهب خود مجهز باشد، هیچ خطری وی را تهدید نخواهد کرد. پس هر هزینه یی که در راه آموزش خانواده صرف شود، با ارزش است. آموزشی صحیح و بدور از افراط و تفریطها وبا زبان و شیوه های قرن بیست ویک میلادی!!ادامه دارد...    ابوالقاسمی