سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

مرگ اسامه بن لادن ولفاظی های آمریکاوپاکستان
ساعت ٦:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۱٤   کلمات کلیدی:

ادعای حمله وکشتار بن لادن وخانواده وی انجام شد .

اما چگونه میتوان بدیهیات این خیمه شب بازی را نگفت؟؟

ادامه مطلب را کلیک فرمائید. شایدپشیمان نشدید!!  


آمریکاوپاکستان، لفاظی برسر مرگ بن لادن!

     اخبار صدرنشین،، درآنروز پایان نامه یی عروسک همه فن حریف صهیونیکاساز اسامه بن لادن برسم بالانشینی،زیرانداز وتشکچه مخصوص خودرا که ساخته وپرداخته بهترین هنرمندان کشوراسرائیل وبا تقویت وارتقاسازی این معجون اعجازگربدست جلوه گرهای ایالات متحده!!  کشته شدن اسامه بن لادن ، رهبر تروریستهای القاعده، ظاهرأ اول ماه می دوهزارویازده میلادی، آنهم توسط نیروهای آمریکایی ، در داخل         

       1-    کشورپاکستان، در یک منطقه امنیتی ونسبتأ نظامی پاکستان در اسلام آباد واقع شده است،  در این موقعیت امن نظامی ، میتوان تصور نمود که اشخاص مهمی را مدتی نه طولانی نگاهداری کرد، چراکه این محدوده نظامی وامنیتی وبدون اطلاع دولتمردان پاکستان!! واین در حالیست که رژیم آمریکا پس از چند ساعت اعلام کرد ، جسد اسامه بن لادن رهبر القاعده را طبق قوانین اسلامی وبا احترام به دریا انداخته اند! اما عکس وتصاویر زیادی از جنازه بن لادن گرفته اند، وهمچنین روی جسدرهبر القاعده آزمایش ؛دی ان ای؛ ژنتیک انجام داده واطمینان کامل دارند که این شخص مقتول، کسی نیست جز ؛اسامه بن لادن، رهبر گروه تروریستی وجنجالی وفوق مسلمان وهابی مسلک تحت تعقیب.

    اما اینها سخنان وادعاهای آمریکاست که اول ماجرا بنوعی وبعد پس از گذشت ساعاتی البته با نگاهی دقیق و موشکافانه وبا درنظرگرفتن، جو کلی جوامع بخصص برخورد ملت ایالات متحده، که این سناریوی پرهزینه باید اثرات واقعی واصلی خودرا در داخل وملت امریکا گذاشته باشد!! اولین گزارش: به محل اختفای اسامه بن لادن حمله کردیم، وایشان مسلح هم نبودند، ...گزارش بعد: بن لادن مسلح نبود، اما چون همسر وی جلوی او قرار گرفت، یعنی اسامه پشت سر همسرش پناه گرفت! نیروهای ما ،آمریکائیها، مجبور شدند اورا بکشند!!( نویسنده: خوب یاد گرفتیم هرکسیکه پشت همسرش سنگر بگیرد یا مخفی شود اورا با قساوت میکشند!) .نویسنده: یادتان نرود که در همین مقاله میخواهیم از نقش تعیین کننده ومهم پاکستان هم بگوئیم. اما کمی تحمل. حالابرگردم به تناقضات وگافهای آمریکا:

    گزارش آمریکا:  ما میتوانستیم بن لادن را نکشیم، چرا که اگر اسامه بن لادن از ما خواسته بود که به او رحم کنیم !! یا طوری نشان داده بود که میخواهد زنده بماند، ما هرگز اورا نمیکشتیم!  (نویسنده: نمیدانم، کسیکه پشت سر همسر خود پناه میگیرد که صدمه نبیند چه معنایی میدهد ) فراموش نکنید که فعلأ اصل را بر ادعای کارگردانان این داستان میگذاریم.
   اما روز بعد،آمریکا: زمانیکه پا به مقر اسامه بن لادن رهبر تروریستهای القاعده نهادیم وبه عامل کشتار یازده سپتامبر نیویورک !! حمله کردیم، بن لادن فرمان حمله شهادت طلبانه را به ما صادر کرده بود، وبسختی شروع به آتش ریزی ومقاومت از خود کردند، وخوب یقینأ وی در این درگیری شدید کشته شد، وبهمراه نوه ها وهمسر ووو...بازم پرانتز نویسنده::کدام عقل سلیم ویا اندک سلیم باورمیکند که یک فرمانده ورهبر بزرگ در اندازه بن لادن و القائده؛ با نیروهای زبده ومحافظش شروع به مقاومت کنند، وام رهبر چریک و آزموده این تروریستها ، خود هم مسلح نباشد وهم دامن زنش را چنگ زند وپشت وی مخفی گردد!!  نویسنده: چه کسی میتواند ذره ئی شک داشته باشد که آمریکائیها و وهابیت فوق مسلمان جهان حتا لحظه یی اجازه میدادند که شخص ؛اسامه بن لادن؛ که از معدود عروسکهای ارزشمند ساخته دست آمریکا وصهیونیسم ووهابیت سعودی،چنانچه نخواهد به قتل برسد،واین را تمام گذشته جنگها وتاریخ گذشتگان در روند بناسازی اعراب وزنانشان هرگاه که نامی ویا حتی اثری مشکوک از یک جنگ؛؛ حال کوچک یا بزرگ ویا حتا نزاعی خانگی که رخ مینمود،  بدون فوت وقت اولین حرکتشان تقویت برج وبارو وساخت سلاح، وبدون درنگ زنان وکودکان کاری که توانی داشتند، وعشقی آسمانی::مردم اینگونه می اندیشیدند.::   پرانتزنویسنده(یک کودک هم نمیتوتند به مغز کوچکش فرو کند ؛ راهی ومعبری برای فرار ایجادنشده باشد!!آنهم نه تنها یکراه، بلکه چندین معبر فرار برای زنها کودکان وفرمانده.
      3-   اما یک موضوع دیگر نیز وجود دارد، که گمان میکنم بیش از تناقضات فراوان دیگر اهمیت گویش داشته باشد!! واین گاف پروپیمان هم چیزی نیست مگر مورد تصاویر وعکس، بهمراه جادوگر وساحر بزرگ قرن صفرویک بنام فتوشاپ  که باورکنید مارک جادوگر یا ساحر برای این موجود  نرم افزاری عکس وتصویر کم وزیبنده این مار همکه رنگ نیست!!! خوب این حرفهارو نویسنده باز هم شکرشکست.

      4-  اما منظور نظرما::...در اولین تصویری که از چهره کامل اسامه بن لادن؛ وشاید که اولین اعلام وگزارشی از این سناریوی درجه صد و هزار با آنهمه قصور وناشیگریهای ابلهانه!!  ؛؛نویسنده:باور کنید من گمان کردم که همین حرکت هم باید در متن فیلمنامه واز بایدهای حتمی آن باشد!! چراکه گاهی یک مسئله بسیار پیش پا افتاده و انحراف برخی آذهان به سمت دیگر میتواند فرصتهایی بسیار ذیقیمت را به دشمن بده. ).
             اما بهرحال این تصویری بود که از یک اسامه بن لادن واقعی وکشته ؛؛نویسنده: حالا شایدهم زنده وخیلی قبراق تراز من وشما. وخدا میداند، چون اوست که باید رزق زندگانی را که دوره مأموریشان بپایان رسیده است؛ واکنون با اجبار باید هم نور و هم صدای خودرا قطع کنند، ویقینأ ؛؛آقای اسامه بن لادن، رهبر تروریستهای گروهک القائده؛؛) پس از اتمام این مآموریت سخت باید به غیبتی همیشگی بروند ( . 

         خوب حال بازگردیم به موضوع عکس یا عکسهای اولیه یی که در جوار متن اخبار این بازی عروسکگی روی همه خبرگزاریها پخش شدند. وباید گفت که این تصاویرآنقدر کودکانه و بی آرزش بودند؛ که منی که هنوز الف و بای کار با عکس را نمیدانم وهاکذا چند دوست دیگربکتاب مقدس هم سوگند خودند وآنهارا تکذیب کردند، والبته اشتباهات دیگری مانند سن وسال،، یا چشمانی که سوخته بودند، آنهم بوسعت دایره یی ودر عوض ریش آن مرخوم نسوخته بود، بلکه هم مشکی تراز جوانی او شده بود!!  اما دیدیم که این عکسهارا فقط برای سنجش میزان افکار ملتها وسطح هوش ملتهارا دریابند. وآیا همین بسخره گرفتن ملتهای جهان بویژه ملت آمریکا نبود؟؟

آری پس سریع اعلام نمودند ، که ما اگرچه تصاویر بسیار زیاد و محکمی قبل از انداختن بن لادن در دریا ضبط کردهام!! که همه چیزرا ثابت میکنند! اما از بس که این عکس وتصاویر شنیع ودلهره آورند،؛ هرگز هیچ تصویری را منتشر نخواهیم کرد!! زیرا که مردم را ناراخت میکنند.

     اما در ادعایی دیگر گفتند که انتشار هریک ازاین عکسها شاید باعث شورش در بین القائده وطالبان وجای دیگرشود!!!!
خوب بجرئت میتوانیم در این تست نمایشی واجرای این سناریوی جدی وسخت، کشور پاکستان  که نقش مکمل یک کشور مستقل ودولتی بی طرف را در این چندپرده بعهده داشت!! بخوبی توانست نقش خودرا اجرا نماید!! چراکه موضوع بی اطلاعی پاکستان از این عملیات نظامی وداخل خاکی یک کشور قوی ومستقل؛ وادعا وشکایت این کشور از رفتار غیر قانونی یک کشور بیگانه ، آنهم آمریکای اشغالگر، بهترین مستمسک ونیکوترین بهانه بود برای شکایت واعتراض پاکستان به جهانیان ازجمله سازمانهای دیده بان کشورها.
    خوب، پس چه مغلطه ئی بهتراز این که مدتی آمریکا وپاکستان (دوست قدیمی و وفادارش، که تا حدتوان )
وملاحظه میکنیدکه این روزها لفاظیهای شدیدی حتا بدون گذشت بین این دوستان سنتی برقرار است. اما شما هرگز این تندیهارا باور نکنید.

     حتا دیدیم که در اوائل گزارش امریکا وحتا گزارش رسمی ؛؛رئیس جمهور اوباما؛؛  !پاکستان این عملیات را کامل تکذیب کرد!!
    چنانچه پاکستان همان اول وحتا همانروز! ادعا کرد که ما خودمان (یعنی نیروهای نظامی کشورپاکستان)  محل اختفای بن لادن را یافته ایم! وبه آنان حمله کردیم؛ که در این درگیری چهارساعته تمام نیروهای بن لادن بهلاکت رسیدند. ازجمله شخص اسامه بن لادن. وما کار را کاملأ تمام شده میدانستیم. ام .. اما ناگهان.
                      نیروهای آمریکا با چند بالگرد بر سر ما ریختند، وپیاده شدند، واین آمریکائیها با سرعت چند جسد را ؛؛ بخصوص جنازه رهبر گروه القائده  یعنی اسامه بن لادن را دزدیدند وداخل یک هلیکوپتر انداختند! وبه فریادهای ما نیز هیچ توجهی نکردند.  خلاصه اینکه ما بودیم که بن لادن را پیدا کردیم، برنامه ریختیم واورا هلاک کرده وکشتیم.

       بازم پرانتزنویسنده  ( راستش هنوز خیلی چیزا مونده، ولی من دیگه خسته شدم. اونم خییییییلی.   دوست شما:: مسعود صداست2وصداست1   و وبلاگ سیماستمسعود و خرده سیاستها  برای آموزش هر نوع هنر روی چوب(منبت،معهرق،مشبک،ماکتهای بویژه سنتی کشتیها ورنگ چوب کاملتراز خیلی کتابهای دیگراست. استفاده کنید ونظردهید.  simasatmasoud@pershianblog.ir

ابوالقاسمی   چهاردهم..اردیبهشت...نود  //masoud_sedasat@yahoo.com