سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

قیام ملت مصر دردهمین روز وهشدار ارتش به نیروهای امنیتی
ساعت ٢:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/۱٤   کلمات کلیدی: قیام مصر ،هشدارارتش

 قیام ملت مصر از صبح دیروز وارد مرحله جدیدی شد.

نیروهای امنیتی در قالب چماقدار و قمه زن، شش کشته وهزاروپانصد مجروح.  ادامه مطلب


 

مصردر دهمین روز قیام وهشدار ارتش مصر به نیروهای امنیتی.

     فرماندهان ارتش مصر به عمال حسنی مبارک هشدار دادند! نیروهای امنیتی وعمال حسنی مبارک اکثرپلهای رودنیل وراههای منتهی به میدان التحریر را بروی مخالفان رژیم بستند. برخی فرماندهان نظامی ارتش مصر که فعلأ نامشان را فاش نکردند، به نیروهای امنیتی حسنی مبارک ولباس شخصی های او  اخطار کردندکه درصورت حمله ومزاحمت برای نیروهای مردمی ومخالف ارتش وارد عمل شده واز جان ومال مردم دفاع ومحافظت میکند! اما امروز هم فقط تماشاگر صحنه بودند.

لازم به گفتن است که میدان التحریر قاهره دارای هشت مدخل است که یک ورودی این میدان بزرگ در اختیار ارتش کشورمصراست. وصبح دیروز با حمله عمال ونیروهای امنیتی حسنی مبارک به مردم این قیام مصری وارد مرحله تازه ئی از خشونت شد، این عمال صهیونیست دوست با مهندسی آمریکا واسرائیل با اسب وشتر وبوسیله سلاحهای سرد مانند قمه وچاقو یا چوب به مردم حمله کردند که در این خشونتها بیش از یکهزاروپانصد زخمی و تا کنون شش نفرکشته شده اند.  ومردم در مساجد به مداوای مجروحین میپردازند!

 انقلابیون امروز میدان را از چماقداران پاک کردند وآنهارا عقب راندند،وتعدادی از این عمال امنیتی را دستگیر کرده وبه نیروهای ارتش سپردند، ومدارک شناسائی این دستگیرشدگان نشان دادکه اینها نیروهای امنیتی حسنی مبارکند، نه مردم!!اما طبق نقشه عمال رژیم ، جنگ ودرگیری با مردم را به دیگرنقاط قاهره کشانده اند،ودستوردارند که از سلاح گرم هم استفاده کنند تا شاید از صفوف بهم فشرده مردم در التحریریه بکاهد ،ویا مردم تلفات و وحشت بیشتری داشته باشند. اما ملت مصر ومردم قاهره میدانند که باید خودرا به دیگران در میدان آزادی برسانند. لذا این میدان را سنگربندی کرده وروز جمعه را نیز برای تظاهرات میلیونی مهیا کردند.

          هم اکنون که ظهر یازدهم این قیام است هر لحظه برجمعیت میدان التحریریه افزوده میشود، واین اتفاق هر روزه است. قیام مردم مصر اکنون در نقطه سرنوشت سازی قرار گرفته است.