سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

هشتمین روز قیام مردم مصر
ساعت ٢:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/۱۳   کلمات کلیدی:

  هشتمین روز قیام مردم مصر با بیشاز دو میلیون نفر درقاهره ومیلیونها نفر در شهرها.

لینک مطلب وخبردر ستون چپ