سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

شادی ایران رتبه 118 سهم رسانه و حکومت
ساعت ٩:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٢/٢٢   کلمات کلیدی: رتبه شادی ،مردم ایران ،سهم رسانه ،نظام

شادی و غم در جامعه ایران و رسانه های مغضوب

 با پند و نصیحت نمیتوان ملت را شاد کرد.

  شادی و سرور یا غم و سوگ را رسانه ها نمیسازند. و این یک مغالطه مضحک است که توسط رسانه دولتی ایران کلید خورده و انجام میشود! 

  رسانه های کوچک و بزرگ، زرد و سیاه یا دروغگو و راستگو تنها واقعیت جامعه را عیان میکنند! زیرا که ارباب رسانه همین ملت و جامعه هستند.

  نهایت هیجان و شادی در کشور کنونی ایران اتفاقات ورزشی ! و اندکی اضافه شدن حقوق ماهیانه است و بس!

  حوادث ناگوار و عزل و نصب های مختلف مخصوص ایران نیست؛ چه ربطی به نشاط و غم جامعه ایران دارند؟؟ ادامه مطلب...

masoudwarna@gmail.com