سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

 
ساعت ٧:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٩/۱٩   کلمات کلیدی:

همایش مبارزه با فساد دولتی و حکومتی با حضور سران قوا ، و موافقت بدون رضایت رهبر معظم برگزارشد.

 انتصاب فساد گسترده کنونی در جمهوری اسلامی ایران به دولت حال و گذشته و این ده سال قبل یک مغلطه بزرگ است! 
 چرا که فساد امروز در سران و رده های پایین تر حکومت، بسیار عمیق تر و پیشینه یی قدیمی تر به طول اواسط جنگ تا کنون دارد.
 قبل از دولت خاتمی بدلایل مختلف کسی جرأت ابراز و افشا و پرونده سازی را نداشت! و گرنه  دلیل بر نبود رانت فروشی و رانت خواری و نبودن فساد نبود...
 در ادامه مطلب.... 


 
نمایش همایش مبارزه با فساد دولتی و حکومتی سران قوا
ساعت ٧:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٩/۱٩   کلمات کلیدی:

همایش مبارزه با فساد دولتی و حکومتی با حضور سران قوا ، و موافقت بدون رضایت رهبر معظم برگزارشد.

 انتصاب فساد گسترده کنونی در جمهوری اسلامی ایران به دولت حال و گذشته و این ده سال قبل یک مغلطه بزرگ است! 
 چرا که فساد امروز در سران و رده های پایین تر حکومت، بسیار عمیق تر و پیشینه یی قدیمی تر به طول اواسط جنگ تا کنون دارد.
 قبل از دولت خاتمی بدلایل مختلف کسی جرأت ابراز و افشا و پرونده سازی را نداشت! و گرنه  دلیل بر نبود رانت فروشی و رانت خواری و نبودن فساد نبود...
 در ادامه مطلب....