سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

آمریکا و تروریستهای داعش در عراق و سوریه
ساعت ۳:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٢٢   کلمات کلیدی:

آمریکا و حمله به داعش ! ادامه سیاستهای آمریکا در خاورمیانه...