سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

اعلام "قیمت های جدید خودرو" مردم را شگفت زده کرد
ساعت ۱٢:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۳۱   کلمات کلیدی: ویل للمطففین ،نرخ جدید خودرو ،قیمت خودرو

  بعضی خودروها ی پرفروش! 50 تا 100 دلار شاید ارزان شوند...

   "آلکاپون" های مونتاژ خودرو در ایران ؛ مجلس را ضربه فنی کردند!!

    "خیامی" بهایی!  لنگی به طول و عرض چند زمین فوتبال! پیش پای مافیای خودرو ساز و قطعه ساز داخلی ایران پهن کرد...   

   شرح مطلب بزودی... 

 

 


 
فساد و رانت در فضای دینی سرکش میشود
ساعت ۱:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٢۱   کلمات کلیدی: فساد در کشور ومسئولان ،آخونددرباری ،دین سیاسی ،روحانی نما

 

   در فضای مذهبی و دینی! فساد رایج تر! و مفسدین جسورتر میشوند!

چرا "سیاست و دین" بدون حضور معصوم نمیتوانند در کنار و هم راستای هم حرکت کنند؟ آیا سی و پنج سال "حاکمیت دینی در ایران " و نتایج ملموس بدست آمده در زمینه های مختلف فساد، ثروت اندوزی، دنیاطلبی، عوام فریبی، فقر، شکاف طبقاتی... 

   در رژیم گذشته چند آخوند درباری داشتیم... اما اکنون چه تعداد روحانی نمای درباری داریم؟؟؟ 

 

 


 
روزقدس
ساعت ٤:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٢   کلمات کلیدی:


 
روز قدس روز فریاد بر علیه ظالم و اشغالگراست
ساعت ۳:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٢   کلمات کلیدی: روز قدس ،آخرین جمعه ،ماه رمضان

قدس روز فریاد ملتها بر علیه خدایان خون و آتش است.

راهپیمایی روز قدس   تنها محکوم کردن اشغالگران فلسطین و بیت المقدس است.
روز قدس تایید هیچ حکومت و یا نظام سیاسی  یا شخص ویژه یی نیست...

ستارگان به خون نشسته غزه هرگز خاموش نمیشوند...