سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

کارت سهمیا؛ قطع یارانه شهرها مشکل نقدینگی حل نمیکند
ساعت ۸:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٢/٢۳   کلمات کلیدی:


ایده کارت سهمیا در شهر ها و یارانه نقدی در روستا بازگشت به دوران کوپن فروشها ! و حیف و میل حق مردم است.
دولت حق ندارد برای نجات خود و ایده ها و خرده سیاست های جاهلانه ! نیمی از جمعیت شهر ها را در فقر و هول و بلا قرار دهد!  و یقینآ کسی که این طرح سیاسی و غلط را ارائه کرده، 
 ادامه مطلب این بی عدالتی واضح... 

 


 
کارت سهمیا و قطع یارانه نقدی شهر ها مشکل نقدینگی وتورم را حل نمیکند
ساعت ۸:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٢/٢۳   کلمات کلیدی:

ایده کارت سهمیا در شهر ها و یارانه نقدی در روستا بازگشت به دوران کوپن فروشها ! و حیف و میل حق مردم است.
دولت حق ندارد برای نجات خود و ایده ها و خرده سیاست های جاهلانه ! نیمی از جمعیت شهر ها را در فقر و هول و بلا قرار دهد!  و یقینآ کسی که این طرح سیاسی و غلط را ارائه کرده، 

 روستائیان هم یارانه نقدی را میگیرند و هم به روستا بازنمیگردند!!!!!


 
اقتدار نظامی مهمترین گزینه کشورهای مستقل است
ساعت ۱۱:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٢/٢۱   کلمات کلیدی: اقتدار نظامی ،توسعه صنایع دفاعی ،سیاست های خودخواهانه بعضیها ،تک روی سیاسی در ایران

قدرت نظامی و توان مقابله با دشمنان اصلی ترین هدف کشور های مستقلی مانند ایران است.
اما مردم نیز انتقادهایی بر حواشی و نوع ادبیات چالشی با جهان که در گذشته بوده و هنوز هم توسط برخی کله گنده های ثروتمند شده مرتجع بیان میشود!!دارند ...


 
اقتدار نظامی و دفاعی گزینه اصلی ایران است
ساعت ۱٠:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٢/٢۱   کلمات کلیدی: قدرت نظامی ایران

قدرت نظامی و دفاعی و توان مقابله با دشمنان وتهدیدات خارجی از مهم ترین اهداف کشورهای مستقل است.
 بویژه کشور مهم ایران که از هر نظر در مرکز جهان فیزیکی و مادی قرار دارد. البته هستند کسانی که به چگونگی این سیاست ها و حواشی آن نقدهایی دارند.


 
تعمیر ساعت و انتشار آموزشهای کامل
ساعت ٢:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٢/۱۸   کلمات کلیدی:

آموزش تعمیر انواع ساعت و شناخت قطعات ساعت  بزودی کامل منتشر میشود..
  پس از مدتها و سوالات مختلف دوستان علاقه مند به تعمیرات ساعت متوجه شدم که نیاز به مطالب جدید و کاملتر میباشد...
پس بزودی بصورت پی دی اف،  و نیز  لوح با تصاویر کمکی منتشر میشود.. 
       ابوالقاسمی 
masoudwarna@gmail.com 


 
چرا در نظام های دیکتاتور شفافیت اقتصادی و دارایی وجودندارد
ساعت ۱٢:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٢/۸   کلمات کلیدی: شفافیت اقتصادی ،بانک اطلاعات اقتصادی ،سرک کشیدن بحساب بانکی مردم

 1 شفافیت اقتصادی و وجود یک سیستم بانک اطلاعات اقتصادی قوی از اهم داشته های دولت های دموکراتیک است!
اما چرا نظام های مستبد و غیر دموکراتیک با بهانه های تاریخ گدشته و مضحک! در برابر ایجاد این "بانک اطلاعات اقتصادی" و شفاف شدن تبادلات مالی و اقتصادی در کشور مقاومت میکنند؟!
 میگویند اگر در حسابهای مردم سرک بکشیم؛ پولشان را برمیدارند و در بالشت و تشک خانه پنهان میکنند!
 " دولت های ناپاک" مایل به برملا شدن اموال نیستند!!  چراکه ثروتهای خودیها و خودشان نیز آشکار میشود!!!!!