سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

اجرای اصل چهل و چهار راه کاهش فسادو اقتصادمقاومتی
ساعت ۱:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱/۱٠   کلمات کلیدی: اجرای اصل44چهلوچهار ،راه کاهش فسادو رانت ،مقاومت اقتصادی ،فساد اشراف زاده ها

          اجرای اصل چهل وچهار گزینه یی برای کاهش "فساد و رانت"
اموال و ثروت های دولت در اختیار اشراف زادگان و آقازاده هاست. 
          کسانی مانند بابک زنجانی إ جزایری خاوری آریا ها مدیر و مدبر و حرام خوار هستند...
         اما این اشخاص با مجوز و رانت چه کسانی توانستند کلید خزانه های ملی را و قلاده اختیار برخی مسئولان و نمایندگان را بدست بگیرند؟؟