سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

ایران شناسنامه مرگ صادر نمیکند!
ساعت ٢:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٢٠   کلمات کلیدی: امام جمعه تهران

هیچکس حق ندارد از طرف این مردم مسلمان و ایران چند ده هزارساله شناسنامه صادر کند!

   ایران بزرگ برای هیچ کس شناسنامه مرگ صادر نمیکند!! حتی اگر مخالف ما باشد...

   محکوم کردن اندیشه های متفاوت به مرگ عین استبداد و ظلم به ملت است!!


 
تنبیه رولت پرزیدنت اوباما توسط کنگره جمهوریخواه!!
ساعت ۱۱:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۱٧   کلمات کلیدی: نقش ایران ،سوریه در اتفاقات ،آمریکا ،سیاسی داخل
 
ایران و آمریکا و نیاز متقابل و انزوای اسرائیل
ساعت ٩:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۱٠   کلمات کلیدی: مذاکرات مستقیم ،آمریکا و ایران ،نیازهای متقابل ایران غرب ،حاشیه سازی دام است

ایران و آمریکا در بن بست نیاز متقابل!!

 دلیل حضور و مظلوم نمایی اسرائیل، همان غیبت ناموجه ما در جای خود است.


 
سیاست نوین ایران با جامعه جهانی ونرمش قهرمانانه حرکتی روبه جلو..
ساعت ٢:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٥   کلمات کلیدی: رابطه جدید ایران ،با آمریکا جامعه جهانی ،حل مسئله هسته یی ایران ،نرمشهای قهرمانانه و

سیاست ها و مواضع تازه ایران و البته آمریکا و غرب، در موضوع انرژی هسته یی ایران؛ حرکتی کاملآ رو به جلو و شفاف است.
 نرمش های قهرمانانه ! که رهبر معظم از آن نام بردند، واژه یی مبتکرانه با یک دنیا سیاست است، که قبل از این هم آنرا بکار برده بودند!!
   اما باید بیاد آورید که چنین حرکت سیاسی را ما یک بار دیگر در زمان رهبر کبیر انقلاب و با فرمان و موافقت امام خمینی!! انجام داده بودیم؛ و آن...

     در ادامه مطلب... 


 
دلیل عقب ماندگی تندروی وخرافات مذهبیست یا فرهنگهای مردمی ایرانی؟
ساعت ٦:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٢   کلمات کلیدی: علت عقب ماندگی ها ،و انحراف ها ،تندرو های مذهبی ،یا فرهنگهای اصیل ایرانی
  1. ..تمام ظلم و ستمی که به ملتهایی مانند ما و...شده است؛ مربوط به دین نیست !! بلکه مربوط به مذاهب و سلایق شخصی افراد منحرف و سالوس های بی منطق است؛ که اکنون متأسّفانه فتواهای این کژ فهم ها تبدیل به تنها راه رسیدن به بهشت یا جهنم شده است!!!!!
    کسانی که خود را از خدا هم خدا تر میدانند.... دشمن انسایتند...