سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

افزایش یارانه نقدی در مرحله دوم طرح هدفمندی
ساعت ۳:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/٧   کلمات کلیدی: هدفمندکردن یارانه ها ،یارانه نقدی ،افزایش یارانه نقدی ،بخش سلامت وتولید

افزایش یارانه بخش های تولید و صنعت و سلامت!!!
مرحله دوم هدفمنی بخش قابل توجهی از یارانه بگیران حذف میشوند.
اما این تولیدکنند گان یارانه بگیر چه کسانی هستند؟؟