سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

هدفمند کردن یارانه ها در چالش بخش نقدی آن!!
ساعت ۱:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٥   کلمات کلیدی:

در بحث "هدفمندشدن یارانه ها" دولت وادار به خلاف از اهداف خود گردید!
درادامه....