سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

مصر هم رایحه آزادی به مشام میرسد
ساعت ٢:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۱۳   کلمات کلیدی: قیام مصر

شاید هشتم و نهم نوامبر برای ملت مصر نقطه عطفی واقعی باشد.

      یقینآ اگر ژنرالهای وحشت زده مصر اجازه یافتند که این فیروزی را در کام ملت غیور مصر تلخ نکرده و به آراء ملت احترام گذاشتند؛ ما نیز تبریک خودرا هزاربرابر میکنیم...
اما نمیتوانم تصور کنم که ارتش آمریکایی مصر تن به خواست مسلمین بدهد.
وشایدهم توافقات دیگری در عالم سیاست صورت پذیرد....
   ابوالقاسمی.