سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

رابطه سودسپرده های مردم با توجیه اقتصادی
ساعت ۱:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/٢٩   کلمات کلیدی: سودسپرده ها ،خاوری بانک ملی

بهره وامهای میلیاردی آریا ها را با کسر سود سپرده های اندک مردم جبران میکنند!!
   ادامه مطلب را کلیک..