سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

تروریستها دو استاد دانشگاه را ترورکردند
ساعت ۳:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٩/۸   کلمات کلیدی: دانش ایرانیان ،تروریست ،تروراستاد

ترور وتروریست، ترور ومالک ریگی، ترور وغرب، ترور باغرب.

ترور وتروریست....، ترور وصهیونیسم..

بمب ومسلسلی اتوماتیک، بنام اسرائیل ودر دستان بخون آغشته تروریست بزرگ جهان یعنی آمریکا..