سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

دانشگاه های دولتی ودریافت شهریه..
ساعت ۱٢:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٢٩   کلمات کلیدی: دانشگاه دولتی

دریافت واخذشهریه توسط دانشگاههای دولتی.

دریافت شهریه از دانشجویان آنهم توسط دانشگاه دولتی تنها راه برای شروع حذف کنکور ونیز پیشگیری از مهاجرتهای تحصیلی نیست.    ابوالقاسمی.


 
هدفمندکردن یارانه هاووجوب اعمال بعضی خرده سیاستها
ساعت ٥:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٢٦   کلمات کلیدی: قوه قهریه

هدفمندکردن یارانه ها و وجوب اعمال بعضی خرده سیاستها. 

               بی گمان اجرای اصلاح اوضاع اسفباراقتصادی کشور، یکی از مهمات و راه رسیدن به آرمانهایی است که انقلابیون وعقلای ما آنرا از اولین اهداف خود میدانستند.


 
سازمان ملل متحد نهادی برای تقسیم سرزمینهای بکر درجهان
ساعت ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٢٢   کلمات کلیدی: سازمان ملل متحد ،حق وتو

قدرتهای عصر اتم وفضا وتقسیم سرزمینهای بکر!!

علم ودانش تیغ دو لبه یی است که هر کس بنا بر طینت خود از آن استفاده میکند

علومی مانند دانش هسته یی ویا قدم نهادن به فضا نیز از همین جنس بودند، که جهانخواران با تکیه واستفاده از آن سرزمینهای عالم را همچون تکه نانی بین خود تقسیم کردند. وهمانها بودند که با شقاوت وجنایت بیحد هیروشیما وناکازاکی را سوختند وجهان را چندصباحی تسلیم خویش کردند.

       اما آیا اینگونه خواهدماند؟؟       هرگز.


 
صنایع دستی وهنری چوبی
ساعت ۱٢:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/۱٦   کلمات کلیدی: هنروچوب

صنایع دستی واشتغال، هنروچوب.

میخواهید زود به مطلب مورد علاقه خودبرسید،در جدول لینک دوستان، پایین صفحه صداست1//راکلیک کنید.                    مسعودابوالقاسمی


 
معرق انجامش یکسوی کار اما رنگ و پلی استر نیم دگر آنست.
ساعت ٩:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/۱٥   کلمات کلیدی: پلی استرمعرق

با سلامی دوباره: یقینآ معرق کاری بخصوص اگر معرقی بدون عیب باشد بیسیارارزشمنداست.

اما مهمتراز کار معرق ،حال چه معرقی تخت باشد یا برجسته ویا کاری تلفیقی،بهرحال اینجا دیگر موضوع مهم رنگ وپلی استر کاری کار است. بطوریکه یک رنگ کار هنرمند چنانچه استادی واقعی باشد قادراست حتی برخی عیوب کار معرق را نیز پنهان کند.
  پس بازهم بزودی رنگ وپلی استر معرق ویا منبت ومشبک را همراه با فوت کاشی گری خواهم گفت   انشاءلله. روزبه جان دوستت دارم........خیلی


 
ملت عراق،مظلوم تراز همیشه.
ساعت ۸:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/۱٢   کلمات کلیدی: عراق

کشور عراق، باوجود چالشهای متعدد،بنظرمیرسد که تنها چاره اش وحدت، مقاومت ووفاق ملی میباشد.

ادامه مطلب راکلیک فرمائید.  ابوالقاسمی..


 
دریافت شهریه در دانشگاههای معتبر،گامی جهت غیرانتفاعی شدن کامل
ساعت ٧:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۸/۱٢   کلمات کلیدی: شهریه دانشگاه

دریافت شهریه در دانشگاههای دولتی ایران، از پروثمندان وآقازاده های بومی  وعیربومی متجددشده، خرده سیاستی نادرست، که روح و روان علاقمندان به علم وتوسعه را آزرد.
ویقینأ چالش این سیاست اشتباه بسیار بیش از خرید خدمت سربازی خانواده هارا به درد سر ومشکلی بزرگ خواهدانداخت!

ادامه مطلب را کلیک کنید.   مسعود ابوالقاسمی.


 
خبرجدیداین است،بن لادن پیام داد.
ساعت ٩:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٥   کلمات کلیدی: القاعده ،بن لادن

خبر این است: جدیدترین پیام رهبر گروهک القاعده یعنی بن لادن واخطار وی به غرب بویژه فرانسه و آمریکا.

برای اصل خبر ونظر کوتاه نویسنده ادامه مطلب را کلیک فرمائید.   ابوالقاسمی
                                                                                      


 
حجاب اسلامی وانسانی وحقوق زنان!
ساعت ۱٢:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٥   کلمات کلیدی: زنجیرهای اسارت قرن بیستم ،چاره چیست

حقوق زن ومساوات غربی وحجاب زنان به سبک امپریالیسم.
حقوق زنان از نگاه رهبران خارج نشین چیزی نیست مگر کشف حجاب
 
. وحقوق زنان هیچ نیست مگر اسبابی خوش زرق وبرق از جنس سکس وآزادی زنان در این باب جهت برهنه کردن زنان وشکست معنویت.ومگر نه اینکه همین جانیان حقوق بشر شناس هزارات زن ودختر وکودک را در گوشه گوشه جهان به خاک وخون میکشند.

ادامه مطلب را کلیک فرمائید.        مسعودابوالقاسمی.