سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

هدفمندشدن یارانه ها در جهت شتاب توسعه وعدالت
ساعت ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٧/٢٧   کلمات کلیدی: هدفمندکردن ،یارانه ها ،بیعدالتی

هدفمندکردن یارانه ها که راهی برای پیوستن به اصل 44قانون است آنقدر مهم بود که قبل از آن باید آطلاع رسانی وآموزش وسیعی انجام میشد.

           لذا اکنون ملت بیش از این عدالت را درک میکردند!    ابوالقاسمی
کلیک ادامه مطلب....


 
آموزش کامل فن وهنر مشبک کاری چوب
ساعت ۱٢:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٧/٢٤   کلمات کلیدی: مشبک کاری

            آموزش کامل مشبک کاری بویژه مشبک چوب.

            هنر زیبای مشبک کاری علی الخصوص مشبک چوب وکلأ خلق هر اثر هنری، آنقدر دلفریب است که با ساخت و اجرای اولین کار خود ساعتها وبارها به تماشای آن دل میبندید، حتا اگر کاری ساده ومبتدی باشد. واین خاصیت عشق و هنر است.

ادامه مطلب را کلیک کنیدخیال باطل


 
آموزش مشبک کاری چوب و....
ساعت ٢:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٧/٢٠   کلمات کلیدی: مشبک کاری

با مشبک کاری شروع کنید تا به معرق ومنبت و رنگ چوب برسید. 

مسعود.adress//melisat.blogfa.com


 
انتقال برخی سازمانها وتشکیلات دولتی بدلیل تراکم جمعیت
ساعت ۱٠:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٧/٤   کلمات کلیدی: جمعیت ،بیعدالتی ،تهران پایتخت

شک نیست که باید برای تراکم خفه کننده جمعیت در تهران،پایتخت نه چندان قدیمی تهران چاره ئی اندیشید. اما راه درست کدام است؟
    آیا غیراز این است که ظلم به دیگر ایرانیان وبیعدالتی آشکار در حق سرزمینها وشهرهای عقب نگهداشته شده، وتوجه بیحد به زیباسازی و راضی نگهداشتن تهرانیهای پایتخت نشین همانند کشورهای پیشرفته درجهان ،موجب این چالش گلوگیرگشته است؟؟

درادامه مطلب.....