سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

آمادگی مطالب جدید(شعر ،رنگ)
ساعت ۱۱:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/۳٠   کلمات کلیدی: سبک شعر ایرانی ،معرق ،رنگ ونقاشی چوب

با عذرتقصیر وسلام.  نقاشی ورنگ کاری چوب را که کامل در همین وبسایت هم شرح دادم، اما بنا برقولی که داده بودم:

چند مطلب مفید آماده است ! نقاشی ورنگ چوب،رنگسازی وبدست آوردن رنگ دلخواه، . و2سبکهای شعر ایرانی، که به محض مساعدبودن حالم تایپ میکنم، انشاءالله .
مسعودابوالقاسمی


 
رنگ ونقاشی چوب(1 -معرق)
ساعت ۳:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٦/٢٦   کلمات کلیدی: رنگ چوب حرفه ئی ،صنایع دستی

  رنگ ونقاشی چوب /بنام خدائی که طبیعت ومخلوقات خودرا با زیباترین ومتناسبترین رنگها منقوش ساخت.که هنوزهم انسان از این امر عاجز است!وسعی انسان رسیدن به الگوهای طبیعت خداونداست.

وحال ازرنگ میگوئیم ،آنهم از نوع چوبی آن.یعنی رنگ چوب.اولأ غرض ازرنگ زدن غیراز زیباتر شدن چوب وآنچه که مهمتراست  محافظت چوب از فساد ونیز ماندگارشدن آن است.لذا چوب درطول زمان بزودی ضایع وخراب میشود.وانواع آفات یاحشرات مختلف ورطوبت هوا باعث تجزیه آن خواهد شد.

لذا جهت دوام بیشتر آن وهمچنین زیباتر شدن با انواع روغنها ویارزین های مناسب چوب را در مقابل هوا وآفت محافظت مینمایند.

معمولأچوب را بویزه در کار های هنری مانند معرق ویامنبتکاری با رزینهای شفاف وشیشه گونه میپوشانندوازرنگهای الوان ومختلف کمتر استفاده میشود.وتنها برای پشت کارودور بیرونی ازرنگهای فوری یا غیره استفاده میشود. ونقاشی چوب را در ادامه مطلب فرا

بگیرید.کاملأ اشتغالزا وحرفه ئی   ابوالقاسمیsimasat


 
قرآن سوختن جدیدترین شاه کلید صهیونیزم وغرب.
ساعت ۱٠:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/٢٤   کلمات کلیدی: قرآن سوزی ،تروریست

آتش زدن قرآن آگرچه دل مسلمانان عالم ودیگر موحدین جهان را آزرد، اما نمود کینه صهیونیستها بود که بدنبال شعله ورکردن جنگی همه جانبه وخونین در خلیج فارس و بین ادیان هستند!!
ادامه مطلب را کلیک فرمائید.

abolghasemi


 
منبت واتصال چوبها به روش دوبل
ساعت ٤:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٦/٢۳   کلمات کلیدی:

اتصال چوبها به روش دوبل  گاهی وقلمزنی روی چوب را در همین وبلاگ مطالعه فرمائید.

یا وبلاگ://  .wwwmasoudabolghasemy.blogth.com. /
ابوالقاسمی.


 
آتش زدن قرآن تجلی دشمنی وانفعال دشمنان خدا.
ساعت ۱۱:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/٢٢   کلمات کلیدی: آتش قرآن

آتش زدن قرآن واین جسارت وهتک حرمت نابخشودنی؛ ائتلاف بزرگ دشمنان توحید وخدا بود که در موضع انفعال وشکستهای پی درپی خود دست به آن زدند.

وانگارکه فرعون وار با کمان حقیرشان ازبالای بلندای برجی به سوی خدا شلیک نمودند!!!   در ادامه مطلب.  ابوالقاسمی.


 
لهجه اصفهان وفریاد تظلم ودادخواهی قوم شریف زاینده رود!!
ساعت ۳:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/۱٧   کلمات کلیدی:

             منظور نقد سریال (درمسیرزاینده رود) نیست، بلکه فقط نیم نگاهی داریم به اجرای بسیارموفق لهجه اصفهان در این سریال موفق ،وبعدهم تبریک به سازندگانش بویژه آقای فتحی.

       اما ازیادنبریم که ملت ما از ساخته شدن بیشتر سریالها در مرکز گله مندند.لطفأ ادامه مطلب را کلیک فرمائیدابوالقاسمی-مسعود.


 
فراخوان جهانیان وروز سیاستهای رنگ باخته(روزقدس)
ساعت ۱٢:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/٩   کلمات کلیدی: روزقدس ،فراخوان جهانی

آخرین جمعه ماه رمضان (روزقدس)//:

 دعوت نور از بشریت نوانگیخته در سراسرجهان درهر مسلک .

        روزقدس دیگر روزسیاست نیست! زیراکه سیاست دراین روز رنگ میبازد!

        روزقدس روزانسانیت است، روزمظلومیت تاریخ تحریف شده ایست که با دست کاهنان ضد خدا وسرمایه سالاران همیشه پنهان شکل گرفت.

       روزقدس روز عضمت سپیدی در مواجهه باحقارت سیاهی است.
                   وروزقدس نوید پیروزی نور برظلمت و تاریکی است....
وآیندگان این را بوضوح خواند دید،پس به نور بپیوندید.

ابوالقاسمی    "سیماست."