سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

مطالب آینده بزودی
ساعت ۱٢:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٤/٢٤   کلمات کلیدی:

در مطالب آینده فقط منتظر هنر وفناوری یا ادبی باشید.

 وهمچنین مطالبی بهداشتی وعامیانه وارزشمند. انشاءالله.

وچنانکه در مورد مسائلی فنی بویژه ساعت ،هنر وکار روی چوب،وسوالی داشتید باکمال میل در خدمتم.    ابوالقاسمی


 
زندان ومدیریت این سازمان مهم وحساس
ساعت ۱٢:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٤/٢٤   کلمات کلیدی: زندان ،جداسازی مجرمین

در باب مدیریت سازمانی مهم مانند زندان قبل از این هم مطالبی به عرض رساندیم.

و دو معزل اصلی زندان یعنی ورود مواد ودیگر طبقه بندی زندانیان از نظرهای مختلف....

ادامه مطلب را کلیک فرمائید.....ابوالقاسمی.


 
رئیس جمهوررنگین پوست وخرده سیاستی مزورانه
ساعت ۱۱:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٤/۱٤   کلمات کلیدی:

گزینش رییس جمهوری از تبار غیرغربی خرده سیاستی مزورانه بود که سالها قبل طرح آن پیشنهاد شده بود!!

لطفأادامه مطلب راکلیک فرمائید.