سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

انفجارسکوی نفتی درخلیج مکزیک ودرماندگی غرب در این ماجرا
ساعت ۸:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢٩   کلمات کلیدی: بریتیش پترولیوم

انفجارسکوی نفتی درخلیج مکزیک،متعلق به شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم(بی،پی) ،نگرانی بسیارجدی است که برای ساکنان کره خاک ایجاد گشته است.

اما این مسئله قابل تأمل است،که کسانیکه خود را برتراز همه ملتها میدانند،ومدعی کدخدائی دهکده جهانی!! هستند، هرگز شایستگی ولیاقت این عنوان راندارند!

لطفأ کلیک فرمائید.///  ابوالقاسمی.


 
تحمل ملت هم اندازه ئی دارد.(تحریم4)
ساعت ۱۱:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢٢   کلمات کلیدی: تحمل ملت

قدرت وتوان مضاعف باقاطعیت، کلیداستقلال همیشگی ودستیابی به اهداف ملتهاست.

ادامه مطلب را کلیک فرمائید. ابوالقاسمی


 
محکومیت جنایت تروریستهای صهیونیست توسط جناب میرحسین موسوی...و.و
ساعت ٤:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/۱۱   کلمات کلیدی: میرحسین ،فاجعه

جنایت فجیع غرب بدست تروریستهای اسرائیل ورژیم مجعول این اشغالگران ،اگرچه درمقابل جنایات هولناک این رژیم ،درآنزمان که جهان هنوزچشمش بروی این نقطه ازعالم بسته بود،بدلائل متعدد متفاوت بود.

ومشاهده شد که حتا صاحبان این فاجعه خود نیزبه دست وپا افتادند، اما این چندخبر را از  سیماست وصداست2 مطالعه فرمائید...بدنیست!!

خبر اول.....دنباله...


 
اینجاایران است وخانه ملت ایران...
ساعت ۳:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۳/۱٠   کلمات کلیدی:

غافل ماندن از روزمرگیهای مردم بویژه طبقات پایین دست وفقیر جامعه به بهانه اجرای سیاستهای کلان بزرگترین بی عدالتی در حق ملت است..که،

لطفا ادامه مطلب راکلیک فرمائید.