سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

عفونتهای بیمارستان(قاتلی بیرحم اماپنهان)
ساعت ٦:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٢/٢٩   کلمات کلیدی: عفونت بیمارستان ،فقیر

بیمارستانهاومراکزدرمانی بویژه بستری //شاید باور این نکته که میتوانند آسیبرسانی جدی وحتی قاتلی بیرحم باشند برای مرم جامعه سخت باشد!!

اما چرا؟؟آیا کشورما در زمره کشورهای فقیراست/اگراینگونه هست بگوئیدتا ماهم بدانیم!!؟

ادامه مطلب را کلیک فرمائید.   باتشکرابوالقاسمی.