سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

ننه جان من سمنو میخواهم..
ساعت ۱٢:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱٢/٢٤   کلمات کلیدی:
 
جرائم ونرخهای تصاعدی گاز آب وبرق
ساعت ۱:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱٢/٩   کلمات کلیدی: یارانه ها ،نرخ گاز برق آب

 

 قبضهایی که شیرینی یارانه را بکام مردم تلخ کردند!!

     جرائم تصاعدی؛ و نرخهای گاز وبرق وآب؛ تمام یارانه حکومتی را بلعیدند!  

      ادامه مطلب....