سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

اعتیاد(نشانه های مصرف موادمخدر)
ساعت ٤:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٩/۱٥   کلمات کلیدی: اعتیاد ،نشانه های مصرف موادمخدر

اعتیادونشانه های مصرف موادمخدرقبل وبعدازعادت شدید": اولین شناخت اعتیادومصرف مواد مخدر قبل از عادت واعتیادشدیدوابتلابه این بیماری صعب العلاج تنها در خانواده باید انجام گیردواین بهترین وموثرترین زمان برای پیشگیری از اعتیاد ونابودی عضوخانواده است چرا که مصرف مخدر مشخصه ها وعلائم ویژه یی دارد که توسط والدین براحتی میتواند شناسائی شود،به ویژه مادران که با احساس مسئولیت وعشق مادرانه خود درصورت آموزش وآگاهی قادرندهرنوع تغییر حالت یا تغییر رفتار را که بر اثر مصرف مواد در فرد رخ میدهد شناسائی کنند.

    پس میبینیم که باز هم آموزش خانواده در رءس همه امور قراردارد! وچنانچه درجوامع بشری خانواده به سلاح آگاهی ودانایی مجهزباشدصددرصد در کوتاه مدت و درازمدت نتیجه بسیار ملموس ومثبت در امر پیشگیری از تمام آسیبهای اجتماعی از جمله اعتیاد خواهیم گرفت.

پس برای شناخت برخی مشخصه های پس از مصرف مواد مخدر یا روان گردان دنباله مطلب را کلیک فرمائید.        ن:ابوالقاسمی .
 
خرده سیاستها(بازی بادغدغه های مردم)
ساعت ٤:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/۱٤   کلمات کلیدی:

مگرمیتوان اینگونه با دغدغه های ملت بازی کرد؟یا ان بالا نشست ودر رأس قوه ئی قرار گرفت وبا رأی شخصی ویا مسائل موردی وگاه کودکانه رد حق و حقوق یک ملت را به تأخیر انداخت؟آنهم حقی وطلبی که خود نیزقائل به آن هستید!!

تصحیح وهدفمندکردن یارانه های دولت وجلوگیری از اتلاف ثروت این کشور واصراف در خرج کردن معادن وذخائر طبیعی آنهم توسط بیست یا سی درصد از هموطنان عزیز ما مورد مهم وظلم بزرگی است که سالیان زیاد گذشته به تعویق افتاد!!وشاید تا بازه ئی از زمان به دلایل متعددی بتوان این بی عدالتی آشکار را توجیح کرد.مسائلی مانند جنگ تحمیلی،یا نفوذ وقدرت لابی های داخلی ،و از همه مهم تر سختی واشکالات این اقدام وکار بزرگ که باید همه آنها را درنظرداشت.ویقینآ کسیکه دراین زمان با توکل به خدا وپشتیبانی ملت کلید این برنامه را زد ،هیچگاه عمل ظلم ستیزی او هرگز فراموش نخواهد شد،وسالها در حافظه تاریخ خواهد ماند.

یقینآ کسانیکه در وقوع و اجرای این سیاست اجتماعی واقتصادی مهم ایجاد تأخیرکردند نیز فراموش نخواهند شد،اگر چه برخی افراد نگرانی از بعضی موارد را دلیل مخالفت خود عنوان میکنند ،ویا عمل را درست اما نوع اجرا را شک برانگیز می پندارند،وهمین برخورد شان با این امر مهم و بی تفاوتی در مورد آن دلیل نداشتن ایمان کامل واهمیت ندادن به آحاد هفتاددرصدی ایرانیان است.

اما نیکوتر آنکه مسائل شخصی وسردی روابط بین سران نظام با ایمان به خدا و بعدمردم  این سرزمین  فراموش شود،وسران نظام با گذشته پرافتخار و آرمان خود بازی نکنند.وگمان نکنند که ملت برخی سردیها ی رابطه هارا نمیبینند.ادامه مطلب با خرده سیاستها وهدفمندکردن یارانه ها.

                                                                                                مسعودابوالقاسمی


 
اعتیادزنان وایدز3
ساعت ٢:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/۱٠   کلمات کلیدی: اایدز واعتیادزنان

اعتیادزنان وایدز(3)-/اعتیاد دیو پلیدی است که با هیچ آسیب وناهنجاری اجتماعی دیگری قابل قیاس نیست!اما با نگاهی به سیاستهای جهان درمی یابیم که هنوز ملل عالم بزرگی وعظمت این هیولای سیاه را باور ندارند.بلای جاری وروانی که اندک اندک مانند سرطان همه مکانهارا درمینوردد وشتابی تصاعدی به خودمیگیرد.

چنانکه دیگر زمینهای بکر وخشخاش یا کوکا نیز تکافوی نیاز تقاضای جهانی را تأمین نمیکند،وسود ودرآمد اینگونه نیز رضایت مافیا وسرمایه داران را برنمی آورد!

وهمین دلیل راه اندازی هزاران کارخانه ولابراتوارهای مجهزو پربازده را جهت تولید انواع مواد شیمیائی وصنعتی مهلک و از نظر معتادان ناآگاه وبیچاره قوی تر وباحال تر را فراهم نموده است.

اما در این مطلب تنها اشاره ئی به یکی از مخرب ترین معزلات اعتیاد واین آسیب عظیم خواهیم داشت.و آنهم اعتیاد در زنان و رابطه آن با بیماری مهلک دیگر یعنی (اچ ،آی،وی) یا ایدز است.که متأسفانه این بیماری عفونی قربانیان زیادی را از میان زنان ودختران جوان وتا مرز میانسالی میگیرد!واین آمار مرگ ومیر این گروه با کمی بررسی ثابت میکند که نا آگاهی وبی بندو باری جنسی وروابط ناشناسانه وناسالم جنسی بیشترین دلیل این آسیب بزرگ است.

قدر مسلم اینکه زنان آسیب پذیرترین قشر جامعه اند که اکثرأ مظلومانه دچار دیو پلید اعتیاد میگردند.واین اعتیاد خواسته یا ناخواسته آسیبهای دیگر را در پی دارد،و در (ادامه مطلب)حداقل خانواده های محترم وصاحب فرزند دنباله سخن را هرچند کوتاه مطالعه کنند.زیرا به مرور زمان به تمام گوشه های پنهان اعتیاد خواهیم رسید.

                                                                                      ابوالقاسمی.


 
اعتیاد(یک دعوت)
ساعت ۱٠:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٧   کلمات کلیدی: دعوت ،اعتیاد

حالا که برحسب اتفاق گذارتون به محله ما افتاد،فکر نکن که نمیشود یک قدم برای صواب برداشت.

من برای نوشتن دست نگه میدارم.هر نظری که برای مسئله اعتیاد داریدوگمان میکنید که مفید است از ما دریغ نکنید..

                                                                    ابوالقاسمی