سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

تجارت وانسان آینده
ساعت ۱٢:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱٧   کلمات کلیدی: تجارت

روندتجارت جهان وآینده آن : اگر تجارت را در جهان همینگونه که پیش میرود تصور کنیم،و واردات وصادرات بین ملل عالم را در یک دورنما وچشم انداز بلندمدت درنظرآوریم ،یک بازگشت صدوهشتاد درجه ئی را به سمت عقب یا به روشهای تجاری قرون وسطی وقبلاز آن خواهیم دید ویقینآ رواج مجدد معاملات پایاپای دوراز ذهن نیست..

مسعودابوالقاسمی


 
مشکل موادمخدرواعتیاد(زندان)درادامه گربه وعفونتی خطرناک)
ساعت ۱۱:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱٠   کلمات کلیدی: زندان

اعتیاد،زندان ومشکلات لاعلاج در ندامتگاهها.شاید تا کنون بطور جدی ویکجا کسی نتوانسته باشد مسئله مواد مخدر واعتیاد را در یک زندان بدرستی به تصویر بکشد وبا انصاف وعدالت این مشکلات را برشمرد!واگرچه بطور موردی روی برخی مسائل وواقعیات در ندامتگاهها دقت شده است ،اما یقینأ این یک ذره از مشکلات وپیچیدگیهای اداره ومدیریت این سازمان را نیز نمی نماید!!

/شاید کسی نداند که مدیریت یک زندان در یک کلانشهر که دادگاههای مختلف آن هر روزه دهها متهم ومجرمین پرخاشگر ونامتعادل را هر ساعت روانه این زندان میکنند،واز این لحظه به بعد این مسوولین این زندان هستند که باید برای این قربانیان جامعه ،واین فدائیان خانواده های نابهنجار وازهم گسسته ویا اشراری که در نگاه اول هیچ رنگ شفقتی در نگاه انتقام گیرشان نمیبینیم برایشان پدری ومادری کنند!!

                 بله درست است ،وهیچ تعجب نکنید،ما مردم خیلی راحت میگوئیم زندانبان ،اما براستی زندانبان کیست ؟وچه مسئولیتی دارد؟ وظیفه واقعی او چگونه تعریف میشود؟ نه هرگز خیال نکنید که میخواهم ازکسی دفاع کنم یا شغل مقدس وسخت یک زندانبان را تشریح نمایم ؟چرا که اصلآ مطلب وبحث من چیز دیگریست .اما برای اینکه به نتیجه بحث خود برسیم لازم است که به برخی موضوعات بپردازیم،که مسئله زندان و زندانبانی یکی از همان موارد مهم است.

                 پس عرض میکنم که چگونه میشود که یک محله ویا یک شهر از آزار وشرارت یک فردشرور بستوه می آیند،ویا یک قاتل فراری که خیلی راحت میتواند جان کسیرا بگیرد!ویا اشخاصی به آندرجه از پستی وجرئت میرسند که خیلی راحت وبدون هیچ رحمی از دیوار کسی بالا میرود وشاید کمترین اموال یک خانواده را که شایدجانشان به آن بسته است سرقت میکند!!ویا کیف قاپ،جیب بر،زورگیر،وهر گونه خلاف که تصورکنید،تا برسیم به قاچاق فروشان بویژه قاچاقچیهای مواد مخدر،که بدون کوچکترین رحم وعاطفه مهلک ترین مواد را وارد ودر دسترس بیچاره ترین ووامانده ترین جوانان فراموش شده در جامعه وخانواده ها قرار میدهند!!

                 خوب،مگر این اشرار وخلافکاران بالفطره دزد وقاتل زاده شدند؟مگر نه اینکه اینها همین فرزندان دلبند ما وشما بوده اند؟ که /حال آنهارا با دستبند وپابند درآستانه درب زندان میبینیم؟مگر ما چگونه عمل کردیم ؟وچه غفلتهائی داشتیم که از عهده آموزش وتربیت یک یا دو فرزند خود نیز برنیامدیم ،واکنون آنقدردرمانده ایم که تنها چاره ما همان عجز وسوزماست.

                 فرزنددلبند خودرا میبینیم که درد و تشنج خماری ونرسیدن مواد اورا درهم پیچیده،بله ،اعتیاد، دردی که آنرا با هیچکس نمیتواند تقسیم کند .اما با کمال تأسف جامعه باید اینگونه آسیبهارا بر پیکرخود تحمل کند!!ودر این رویاروئی ناخوشایند جمعی در خط مقدم این جبهه اند،وایکاش که در یک ابتکار کارشناسانه از ابزار طبقه بندی در انواع جرم وشناخت بیماران به عادت این بار سنگین وسخت که بر دوش مسئولین زندانهاست اندکی سبکتر میشد،

                اگرچه طرح طبقه بندی محکومین وزندانیان بارها بدون برنامه ریزی در زندانها صورت گرفته ،اما متأسفانه بدلائل متعدد به سرانجام نرسیده است،وشاید روزی به این باور برسیم که چنین اموری باید قبل از ورود وتحویل مجرمین به زندانها انجام گیرد،وبوسیله قوانینی ضابطه مندتر باشد..اما فراموش نکنیم که داشتیم از انواع اشرار وخلافکاران میگفتیم،واینکه همه این مجرمین را مخلوط ودرهم وتقریبآ بدون یک جداسازی اساسی آنان را در یک محبس تلمبار میکنیم،وحال افرادی را که حتی یک شهر تحمل یک نفرشان را نداشته به زندانبانانی میسپاریم که برای آنها پدرباشند،مادرباشند،خویشاوند ودوست باشند ومربی وآموزگارباشند!!!

                اجازه دهید کمی هم از زندانیان بگوئیم،این زندانیان کیانند؟ نوع ودرجه ارتکاب به جرم هرکدام چه اندازه هست؟ کدام مجرم حرفه ایست ،وکدامیک دست قضا ویرا به این ناکجا آبادکشانده؟؟ازنظر طول عمر وسن وسال در چه ردیفی قرار دارد؟؟آیا هنوز هم لازم نمیدانیم که در دادگاهها ی ما قبل از قاضی یک مددکار متعهد نظرش را اعلام کند؟

/             گفتنیهای زندانهای کشورما بسیار زیاد وگسترده اند وهرگزنمیتوان دریک مطلب حتی به یکی ازابعاد آن پرداخت،وقول میدهم که در آینده با نظم خاصی به این موضوع بپردازیم.اما اکنون با چندجمله جالب بحث را میبندیم.

             جواب به چند سوال:
 1-موادچگونه به زندانهای بسته راه می یابد؟
هرگزنمیتوان یک کانال ویژه را معرفی نمود(اینجا لازم است که سخنان بالارا یادآوری کنم،چندین زندانبان محدود چگونه میتوانندبا آن اشرار وخلافکاران برخوردکنندوایشانرابازدارند؟)
مواد از کانالهای متعدد ومتفاوت بدست خلافکاران میرسد،مثلأ از طریق ملاقاتهای حضوری ویا شرعی،2از طریق بعضی ورودیهای جدید،
بصورت بلعیدن و...3-توسط برخی مأموران که در دام خلافکاران اسیر میشوندوپول هم هرکسیرا وسوسه میکند،
 4-گاهی در بعضی زندانهای کوچکتر ونزدیک به معابر بیرون بوسیله پرتاب کردن یابادست ویابا فلاخن!!!
5-رفت وآمد زندانی به صورت مرخصیهاکه میتوانند باخود موادرا وارد زندان کنند.مانند تمام آمدوشد دیگری که جهت امور زندان وتهیه مایحتاج لاعلاج است.واما هرگز نمیتوان گفت که تمام این افراد دست به خلاف وچنین گناه پستی میزنند،چرا که اکثرقریب به اتفاق این افراد زحمتکش وپاکند،وما تنها خواستیم امکان انجام جرم را در بعضی کانالها تعریف کنیم.

پس ملاحظه میفرمائید که هیچ سهل انگاری از طرف مسئولین ندامتگاهها صورت نمیگیرد.بلکه این ویژگی مواد مخدر وتقاضای معتاداست که راه را پیدا میکند!!  دنباله داستان زندانها وخلاف بزودی درهمین وب  ....        

    مسعودابوالقاسمی.   / masoud_sedasat@yahoo.com


 
برای اولین بار با ساعت وساعتسازی آشناشوید
ساعت ۱:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٩   کلمات کلیدی: یک مژده ساعتی ،ساعتسازی

بله این یک تصمیم بزرگ ویک معاهده است .

معرفی ،نمونه ها وسیستمهای مختلف ومحرکه ساعت

معرفی وشناخت قطعات مختلف سیستمهای متفاوت

وهمچنین آموزش باز وبسته کردن یک ساعت که تاکنون درهیچ جا با این رغبت ودلسوزی فرا نگرفته اید.

استدعادارم که منرا از ن۴قدها واندرزهای خود بی نصیب نفرمائید.

چنانکه کسانی مشتاق دیدار وراهنمائیهایی بیشترهستند این دوست  درخدمت شماست .بزودی.

مسعودابوالقاسمی

masoud_sedasat@tahoo.com///


 
چگونه ورزش را دریابیم؟قسمت دوم
ساعت ۱٢:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٩   کلمات کلیدی:

چگونه ورزش را دریابیم؟قسمت دوم  // آیا گمان میکنید که با تزریق میلیونها دلار واردوهای آنچنانی وتعویض هرروزه عوامل به این مهم دست خواهیم یافت؟؟؟

.همانطور که در امر تجارت جهانی میبینیم،یا در مورد تولید وکلآ اقتصاد وسیاست وفرهنگ،ویقینآ ورزش نیز ازاین آسیب در امان نبوده ونیست.

استفاده با ذکر منبع بلامانع است.           ن-ابوالقاسمی.


دنباله مطلب را کلیک  کنید


 
ورزش ازنگاهی دیگر(پیوند شوم پول کثیف باورزش
ساعت ۱٢:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٩   کلمات کلیدی: ورزش وپول کثیف

پیوندنامبارک ورزش باپول کثیف را دیگرنمیتوان منکرشد.  ودر ضمن منکه دراین قسمت متوجه نشدم که این نوع سیاستبازی در ورزش کشور ماخدای ناکرده از دین نیرو میگیرد یا اینکه نه،این دین آقایان ورزش دوست است که از قهرمانان ورزشی ودلارهای فراوان وبیحساب نیرو وبرای صاحبان قدرقدرتش زندگی اشرافگونه و انگیزه مضاعف کسب میکند!!!

اما با همه توصیف چه اینوری وچه آنطوری هیچ طرفی نبسته ونخواهیم بست!! چرا که درهر مکان ورزشی که سرک یکشید بوی نامطبوع پول را میتوان حس کرد! پولی که اگرچه برتعداد قهرمانان ورزشی ورکورد شکنی ها بمراتب افزوده(0البته درسطح جهان) اما در کمال تأسف واضح است که پاکی و خلوص روح ورزش را وتمام خصائص نیک ورزش را با خود به قعقرای سقوط وناپاکیهای مادیت فرو برده است . روح جوانمردی را به زن بارگی وماشین بازی،وستونهای مردانگی وآزادگی را که نام پوریای ولی وآقاتختی را در هر دل مأیوسی میگشود وزنده میکردبه حاشیه های متعفن ومیلیاردی تازه بدوران رسیده های اتوکشیده ئی غلطانده که دیگر حتی جوانمردان اصل ونسب دار وخدوم هم توان بازگرداندن آنرا ندارند !!!چه رسد آنها که موی سررا همچون سیخور راست کرده وژل متعفن فرنگ را با آن سیخکها اندود نموده ومتأسفانه ناعادلانه در کسوت مربیان ومنجیان این کشتی فرو رفته در گل با میلیاردها ثروت این مردم تا حلق در فقر فرو رفته به خوشگذرانی وعیاشی مشغولند وبر ما میخندند .وهزاران عکس وفیلم دراین وادی موجود است..    مسعودابوالقاسمی


 
سازمانی باشکوه وپرزرق وبرق امامغفول وخودباخته!!صداوسیما
ساعت ٧:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٧   کلمات کلیدی: صداوسیما

 

 یکی از خرده سیاستهای مغفول در هزارتو ی جناح بازی وسیاست بازیهای خواص وآقازاده ها که مردم متن جامعه مارا به فقر وفاقه کشانده وسلایق منحط وسنت شکنی را به ما تحمیل میکند،سیاستهاوروال برنامه سازی دریکی از مهم ترین نهادهای کشور یعنی سیمای جمهوری اسلامی یا تلویزیون ماست،.

سیما وصدائی که پس از پیروزی انقلاب بزرگ ومردمی ایران ملت ما آنرا با جان ودل در آغوش میفشرد.آری یک منتقددلسوز اگرچه  قسمت پر لیوان را میبیند،حتی نیکوتراز دیگرانی که بدنبال سرگرمی وروزمرگیهای ساخته دست مستکبرانند،اما نیمه خالی همان لیوان را که به قدر فساد ونابودی تمام جهان مخرب وتواناست را نیزبهتر میبیند!!

اگرچه با مشکل جدی قلب مواجه شده ام انهم بدون هیچ پشتوانه مالی ویا بیمه ئی اما این مطلب دنباله دار را جدی دنبال خواهم کرد.بادعای خیرشما   

MASOUD_SEDASAT@YAHOO.COM///ابوالقاسمی ادامه مطلب